Het blijft betaald parkeren in deel Vakbondsliedenbuurt

10-07-2020 Nieuws Redactie

Kaart bron gemeente Schiedam

SCHIEDAM - Het betaald parkeren in de Louis Raemaekersstraat en de Johan Braakensiekstraat in Schiedam Nieuwland, dat in 1 februari 2019 werd ingevoerd, blijft gelden. Dat is op te maken uit een evaluatie van de maatregel, hetgeen vandaag door het college van B&W aan de gemeenteraad per brief is bekendgemaakt.

Het deelgebied A, dat gelegen is nabij het station Schiedam Centrum, ondervindt last van parkeerders die voor bijvoorbeeld woonwerkverkeer gebruikmaken van het openbaar vervoer.

In de brief wordt over de evaluatie gemeld: "Uit de evaluatie blijkt dat het betaald parkeren de parkeerdruk in de Louis Raemaekersstraat en de Johan Braakensiekstraat (deelgebied A van de Vakbondsliedenbuurt) verlicht heeft, niet alleen binnen het tijdvenster (van 9 tot 14 uur, maandag t/m vrijdag), maar ook daarbuiten. In de omgeving is de parkeerdruk maar weinig toegenomen."

"De bewoners van deelgebied B (het gebied waaronder de Willem Passtoorsstraat en de Jan Oudegeeststraat, red.) zijn - net zoals ze dat waren voor invoering van de maatregel in deelgebied A - geen voorstander van betaald parkeren", aldus de brief aan de gemeenteraad.Gerelateerd