Klimaattop in oktober

17-01-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De klimaattop die op initiatief van Groen Links in Schiedam wordt gehouden, zal in het najaar plaatsvinden. Centraal gespreksonderwerp is hoe abstracte afspraken, zoals die in het Nationaal Energie-akkoord en op de top van Parijs gemaakt zijn, vertaald kunnen worden naar het hier en nu in Schiedam. “Oplossingen dichter bij de mensen brengen, daar gaat het om.”

"Het duurzaamheidsprogramma van de gemeente is nog niet concreet genoeg en toont weinig daadkracht", vindt Groen Links-voorzitter Krispijn Beek. Een klimaattop kan daar verschil in maken. Beek wil in ieder geval lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid aan tafel hebben, maar ook het bedrijfsleven, met name partijen uit het maritieme cluster, maar ook andere.

“Kijk naar een bedrijf als Byd. Dat maakt elektrische voertuigen, ook auto's, hier vanuit Schiedam worden ze in Europa verkocht. Maar denk ook aan Itho Daalderop. Dat zijn bedrijven die ervaring hebben in de vertaling van de theorie - twee graden temperatuurstijging - en de politiek, naar de praktijk en de markt.” Schiedam kan daar volgens Beek van profiteren. “Hoe kan die omslag gemaakt worden?”

Hij denkt aan oktober als datum voor de klimaattop; precies moet dit nog worden afgekaart. “In ieder geval kunnen we dan profiteren van de ervaringen uit Vlaardingen, waar in februari een klimaattop wordt gehouden.”