Noodkreet van Natuur- en Milieu-Educatiecentrum

25-06-2021 Nieuws Kor Kegel

Het NME stond zaterdag nog in de schijnwerpers door een presentatie van een constructie voor waterzuivering in samenwerking met Hatenboer Water. Foto: Lara Melkert

SCHIEDAM – Na dertig jaar is het Natuur- en Milieu-Educatiecentrum (NME) aan de Harreweg 10 een begrip geworden in de wijde regio, tot ver buiten Schiedam. Het heeft een functie voor vierduizend scholieren per jaar. Verbijsterd is dan ook coördinator Rob van der Drift dat het gemeentebestuur de subsidie vanaf 2024 wil halveren. 

Dat kan de sluiting van het NME betekenen, waarschuwt hij de gemeenteraad. “Als stichting zijn wij geschrokken van het voornemen van het college om per 2024 de subsidie te halveren. Stichting Milieu Dichterbij verzorgt de natuur- en milieu-educatie van de gemeente Schiedam aan vierduizend Schiedamse basisschoolleerlingen per jaar. Incidenteel worden ook programma’s uitgevoerd op middelbare scholen. Tevens coördineert de stichting het nme-aanbod van andere organisaties in de stad, zoals bijvoorbeeld de Babbersmolen, de kinderboerderij en de schaapskudde Vockestaert.”  

Dat doet het NME in opdracht van de gemeente die er sinds drie jaar voor subsidieert. Maar ondertussen is het aantal betaalde uren bij het NME al sluipenderwijs afgenomen en is toch het aanbod en het werk op peil gebleven, dankzij de grote inzet van vrijwilligers uit Schiedam. Als beroepskracht rekent Rob van der Drift zichzelf ook tot vrijwilliger, want hij maakt veel meer uren dan waarvoor hij betaald wordt. Hij vindt het dan ook vreemd dat – behalve dat de gemeente de subsidie over drie jaar wil halveren – het NME de opdracht krijgt om op zoek te gaan naar synergievoordelen. “Als stichting betwijfelen wij nog meer synergievoordelen te kunnen behalen”, schrijft Van der Drift de gemeenteraad. “Door het overhevelen van het NME-werk naar Stichting Milieu Dichterbij is in 2018 het grote synergievoordeel al gevonden, temeer daar de functie van beheerder van het gebouw ook is komen te vervallen en opgepakt is door de stichting.”  

De stichting wil weten wat het gemeentebestuur motiveert om de subsidie te halveren. Het NME bestaat al dertig jaar en is een begrip in Schiedam en daarbuiten. Met minder subsidie moet het NME misschien sluiten en de stichting vraagt of dat wenselijk is. “Een kleine rekensom leert dat het NME-programma ongeveer € 1,25 per inwoner van Schiedam per jaar kost. De Coronacrisis heeft ons geleerd dat wij met ons allen anders moeten omgaan met deze aarde. Het besef neemt toe dat wij onderdeel zijn van de natuur en dat wij daar niet boven staan. Dit besef kan het best kinderen op jonge leeftijd worden aangeleerd door natuurbeleving. Het NME voorziet in deze opdracht”, aldus Van der Drift. 

Hij vervolgt: “Aangetoond is dat groen echt goed doet. Spelen in het groen, leren over het groen, in het groen zijn is goed voor de mens en goed voor de ontwikkeling van competenties. Deze ervaringen moeten op een actieve manier gestimuleerd worden. Dit vraagt een investering die zich zal uitbetalen op de lange termijn. De bezuiniging op het NME-werk zal op korte termijn een besparing zijn maar mogelijk op de lange termijn vele malen meer gaan kosten.” 

Milieu Dichterbij ziet de uitvoering van natuur- en milieu-educatie als pijler van een duurzaamheids- en klimaatbeleid. “Goed burgerschap hierbij is van belang. De gemeente Schiedam is voorloper in Nederland waar het gaat om het nastreven van de zogenaamde sdg's (de sustainable development goals), de opvolgers van de millenniumdoelen. Daar mogen we trots op zijn. Een goede NME-voorziening past bij deze ambitie temeer ook daar wij onze lessen juist ook koppelen aan deze sdg's,” zegt Van der Drift. 

“Jong geleerd is oud gedaan. Het onderwijs heeft een zware taak op haar schouders. De uitvoering van het curriculum en de inspanningen met de opgelopen achterstanden in Coronatijd en de schaarste aan onderwijskrachten zullen voorlopig kritisch blijven. De stichting kan een waardevolle invulling geven aan het gewenste NME-programma van scholen.”  

Van der Drift heeft meer sterke argumenten: “Het NME staat in polderpark Kethel, een prachtige groene locatie in Schiedam-Noord, ook wel de Poort tot Midden-Delfland genoemd. De afgelopen jaren heeft het NME gewerkt aan educatieve en recreatieve voorzieningen waarbij jong en oud worden verleid om het buitengebied te bezoeken of juist mensen van buiten de stad te ontvangen. De Kethelpoort wordt gewaardeerd voor zijn educatieve functie met het NME, natuurcentrum De Boshoek en de Groene Raat als organisaties die met activiteiten verschillende doelgroepen in het gebied ontvangen. Het NME vervult hier een spilfunctie in. Meerdere plannen om dit gebied op te waarderen zullen stranden wanneer het centrum zijn deuren moet sluiten (bijvoorbeeld het idee van de stichting van het inrichten van een eetbare poldertuin).”  

In 2013 heeft de gemeente Schiedam in samenwerking met Milieu Dichterbij uitvoering gegeven aan het provinciale programma Groen doet Goed. Dit heeft geresulteerd in een fysieke inrichting van een speelpolder, een natuurspeeltuin en een zogenaamd beleefpad in Schiedam-Noord. Door inspanningen van de stichting in samenwerking met de gemeente zijn wij in staat gebleken het beschikbare gestelde budget van de gemeente te verviervoudigen door middel van fondsenwerving en subsidies van derde partijen. Hierdoor werd Schiedam een aantal mooie voorzieningen rijker. De stichting is een regionale speler, aangesloten bij het NME-netwerk. Ze kan op die manier kansen verzilveren voor de stad.  

Na de presentatie van de Zomernota van de gemeente Schiedam kregen vooral de hondenbelasting en de Rotterdampas aandacht in de media. Maar de bezuiniging op het NME zal ook consequenties voor de stad hebben, betoogt Van der Drift. Hij vraagt de gemeenteraad de bezuiniging uit de Zomernota te halen en het NME opdracht te geven om met een voorstel te komen voor een toekomstbestendig NME.