Schriftelijke vragen over jongeren in bijstand

18-11-2022 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - In een recent onderzoek concludeert nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat jongeren met een bijstandsuitkering grote kans lopen in de financiële problemen te komen, doordat gemeenten hun inkomen niet altijd goed aanvullen. Groen Links-raadslid Serkan Kılıçkaya wil van het college weten of de door de ombudsman geschetste problematiek ook in Schiedam voorkomt. Ook vraagt hij het college om in te grijpen als dat het geval is.

Kılıçkaya: “Volgens de wet moeten ouders hun kinderen tot 21 jaar onderhouden. Daarom krijgt een alleenstaande van onder de 21 jaar 258 euro bijstand per maand, terwijl een volwassene 1046 euro krijgt. Als je als jongere geen contact meer hebt met je ouders, dan ben je aangewezen op de bijzondere bijstand. Volgens ombudsman Van Zutphen krijgen niet alle jongeren een bedrag waar ze van kunnen leven, omdat de regels verschillen per gemeente. Ik wil weten hoe het zit in Schiedam. Als blijkt dat ook in Schiedam jongeren niet kunnen rondkomen of in de financiële problemen komen, dan moet daar snel wat aan gebeuren. Vandaar dat Groen Links nu schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college.”

Het onderzoek waaraan de politicus refereert, is uitgemond in het rapport 'Watertrappelen in de bijstand'. Jongeren tot 21 jaar in de bijstand lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Vooral als hun ouders hen niet financieel kunnen ondersteunen of begeleiden. Dat schrijft de nationale ombudsman in zijn rapport. Hij onderzocht de (financiële) knelpunten van deze jongeren.