Uitvallen pomp mogelijk debet aan wateroverlast Oost

08-09-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De wateroverlast afgelopen weekend in Schiedam - Oost is mogelijk veroorzaakt door het uitvallen van één van de drie pompen van gemaal Marconi.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het uitvallen van een van de pompen. “Echter, dit had vooral gevolgen voor de snelheid waarmee het water na het overstromen kon worden afgevoerd.” Bij een dergelijke heftige onweersbui zou de derde pomp waarschijnlijk niet hebben kunnen voorkomen dat de straten overliepen en de huizen onderliepen, aldus de woordvoerder.

De gemeente onderzoekt de zaak. “Op dit moment worden gegevens uit pompen, peilbuismetingen en storingsgegevens opgehaald en geanalyseerd”, aldus de gemeentelijke woordvoerder. “Op basis daar van kan gezegd worden of het werken van de derde pomp de wateroverlast zou hebben voorkomen.”

De gemeente is samen met Hoogheemraadschap Delfland bezig met een algemene watergebiedstudie. Die heeft als doel een maatregelenpakket samen te stellen om wateroverlast te voorkomen en te beperken.

Afgelopen weekend zette Kees van der Tuijn, gemeenteraadslid namens de Fractie Janssen, de problemen met het water op de politieke agenda. Volgens hem had de overlast voorkomen kunnen worden als het gemaal op de Rotterdamsedijk op tijd was gaan pompen. Zijn indruk was dat gemaal Marconi niet of te laat aan het werk was gezet.

 Gerelateerd