Zes organisaties in de race om jongerenwerk te runnen

25-12-2021 Nieuws Kor Kegel

Foto: Halt

SCHIEDAM – Zes marktpartijen, waarvan er vier al actief zijn in Schiedam, willen meedingen naar de opdracht om het jongerenwerk in Schiedam te moderniseren. Ze spelen daarmee in op het een half jaar geleden genomen besluit van burgemeester en wethouders om het jongerenwerk niet meer te subsidiëren, maar om het in te kopen. 

Er moet beter jongerenwerk komen dat aansluit op de veranderde behoeften van de jongeren zelf. De vindplaatsen zijn niet meer dezelfde – daar bedoelt de gemeente mee dat jongeren zich op steeds andere plekken ophouden. Ook is het verstandig om ze op een andere manier te benaderen. Een eigen clubhuis hebben ze niet en om ze desondanks tot bepaalde activiteiten en ander gedrag te verleiden kunnen jongerenwerkers het best aansluiten op wat de jongeren zelf aan wensen hebben. Dat vereist tactisch inzicht en de taal van de straat spreken.  

De gemeente wil een stijl van jongerenwerk in Schiedam die bij de tijdgeest past. Tussen school, woonbuurt en thuis moet een betere verbinding komen, waarbij de bestaande voorzieningen in de stad optimaal worden benut. Online contact is een van de manieren om de leefwereld van jongeren beter te begrijpen. Het jongerenwerk moet steeds gericht zijn op preventie van overlast, vandalisme en erger. 
In de woorden van het college van burgemeester en wethouders: “Het jongerenwerk stelt grenzen, biedt kansen en treedt waar nodig normerend op.” 
Jongerenwerkers moeten slim samenwerken met partijen die kunnen helpen om gewenste activiteiten te ontwikkelen. Tegelijk moeten ambtenaren de jongerenwerkers hierbij ondersteunen en niet tegenwerken.  

De gemeente heeft de vier marktpartijen die al in Schiedam met jeugd en jongeren bezig zijn geraadpleegd hoe de inkoop van jongerenwerk praktisch en haalbaar kan zijn. Ook twee partijen die in nabije gemeenten al jongerenwerk verzorgen zijn hierbij betrokken. Hun reactie is dat de gemeente wel veel voor elkaar wil krijgen, maar met beperkte financiële middelen. “Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat deze duidelijk naar voren moeten komen in de opdrachtomschrijving”, meldt het college aan de gemeenteraad. 

De marktpartijen wijzen er ook op dat er rekening moet worden gehouden met schoolvakanties. Het is wel voorgekomen dat er dan geen jongerenwerk is, terwijl het misschien juist meer nodig is. Wel zijn de zes marktpartijen geïnteresseerd in de opdracht, die nog nader geformuleerd moet worden. Er kunnen nog nieuwe geïnteresseerden aansluiten. 

De gemeente Schiedam heeft in vergelijkbare gemeenten onderzocht hoe het daar gaat. Ook is gesproken met Schiedamse instellingen die bij het opgroeien van de jeugd betrokken zijn en aanschuiven bij Schiedam Samen. De jeugd zelf heeft ook de kans gekregen om aan te geven wat ze van de ideale jongerenwerker verwachten. 

Afgelopen week heeft het college de definitieve opdrachtbeschrijving vastgesteld. Publicatie vindt plaats op maandag 17 januari. Eind juni volgt de definitieve gunning en daarna zal de uitverkoren organisatie uitwerken hoe de vernieuwing wordt ingezet en met hoeveel en welke personeelsleden, eventueel over te nemen van de organisaties die nu nog in Schiedam actief zijn, maar na de selectieprocedure niet meer. 

De nieuwe opdracht gaat dan op 1 juli in. “Wij zijn overtuigd dat wij op deze manier een stap maken in het verbeteren van het (integrale) jongerenwerk in Schiedam”, aldus het college. Eerder al constateerde het college dat de vier op dit gebied actieve organisaties in Schiedam een verschillende visie en aanpak hebben, waardoor het nauwelijks tot samenwerking komt. De huidige versnippering leidt tot onvoldoende ondersteuning en begeleiding van de Schiedamse jongeren. Bovendien is het in de ene wijk anders geregeld dan in de andere wijk met onvoldoende resultaat.