B&W wil sluitende begroting, maar die is er niet

09-06-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM – B&W van Schiedam houdt vast aan een sluitende begroting.

Dat blijkt uit het Koersdocument, dat vanmiddag aan de pers wordt gepresenteerd.

Dat stuk is bedoeld om te kijken waar de stad nu staat. Als basis om later dit jaar in bestuur en politiek een koers uit te zetten voor 2021 en verder.

“In deze bijzondere tijd is nog veel onzeker over onze financiën.” Met name de inkomsten waarop Schiedam mag rekenen vanuit Den Haag zijn ongewis. De meicirculaire van het kabinet is pas net uit en moet nog bestudeerd en verwerkt worden in de financiële ‘plaatjes’. Daarna volgt in september nog een vergelijkbare oekaze die het beeld en de getallen nog meer fixeert.

De Schiedamse raad sprak uit dat in afwachting van dit overzicht B&W met een document te laten komen waarmee de koers in de stad voor de komende tijd wordt uitgezet. Normaliter publiceert het college rond deze tijd de Zomernota, die nog voor het zomerreces door de raad wordt behandeld. Daarin dus de financiële koers, maar volgens B&W en raad is er nu te veel onzeker om een zinnige zomernota op te stellen.

Alles gaat dus anders. “We ontwikkelden plannen om Schiedam socialer, groener en ondernemender te maken”, aldus B&W in de toelichting bij het Koersdocument. “We waren goed onderweg en die plannen zetten we zeker niet overboord. Misschien is bijstellen nodig. Met het besef dat het meer dan ooit nodig is om verder te investeren in onze stad en een vangnet te bieden aan die Schiedammers die het nodig hebben. We laten ons niet uit het veld slaan.”

Uitgangspunt daarbij blijft een sluitende begroting. “Als we nu kijken naar de cijfers dan lukt dat niet. We zullen dus moeten kijken naar wat minder of anders kan. Tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden nu, onder andere over de bijdrage van het rijk. (..) Daarom is het onverstandig nu scherpe keuzes te maken.”

In het Koersdocument grijpt B&W de gelegenheid aan om te onderzoeken hoe keuzes die zijn gemaakt, zijn uitgepakt. “Wat bereikten we tegen welke kosten? En wat verdient verdere investeringen en waar levert dat juist te weinig op?”

Boven de markt zweven nog steeds het geld dat Schiedam krijgt uit de opbrengst van de verkoop van Eneco. Die zijn te gebruiken waar bakens verzet moeten worden, aldus B&W. “Misschien moet het anders, slimmer of minder. In het najaar maken we met u de juiste keuzes die ons, met realiteitszin, op koers houden.”Gerelateerd