Begroting: 'Lasten zo min mogelijk laten stijgen'

07-10-2022 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders hebben gisteren met de Begroting 2023 de plannen voor het komende jaar aangeboden aan de gemeenteraad. Het college benoemt in deze begroting vier specifieke speerpunten die nu prioriteit krijgen. Daarnaast stelt het college voor de gemeentelijke lasten zo min mogelijk te laten stijgen, zeker nu inwoners en ondernemers toch al te maken hebben met stijgende kosten.

In deze begroting benoemt het college vier speerpunten, onderwerpen die niet kunnen wachten. Zo is de (stille) armoede recent toegenomen. Steeds meer mensen hebben immers de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast krijgt ook de versnelling van de woningbouw een belangrijke plaats in de begroting. Het college wil niet alleen doorgaan met de herstructurering van gebieden waar dat nodig is, maar de komende jaren ook zorgen ook voor een fors aantal nieuwe woningen.

Veel Schiedammers geven aan dat ze een schonere stad heel belangrijk vinden. Het college zet daar extra op in door meer kwaliteit te leveren, zonder dat dit tot een grote stijging van de afvalstoffenheffing leidt. Het vierde speerpunt is het tegengaan van discriminatie en racisme: Schiedam is een kleurrijke, inclusieve stad, waarin iedereen gelijke kansen verdient. Ontwikkelingen in de stad die al op stoom zijn, worden voortgezet. Het college stelt dat het belangrijk is dat fysieke verbeteringen aan de woningvoorraad en de buitenruimte hand-in-hand gaan met verbeteringen op sociaal gebied. Hierdoor kan niet alleen de stad Schiedam zich ontwikkelen, maar geldt dat juist ook voor haar inwoners.

Deze begroting is volgens de gemeente de weergave van een robuust en solide financieel beleid, waarin veiligheidsmarges zijn opgenomen waarmee de gemeente eventuele tegenvallers het hoofd kan bieden. Dat is belangrijk met het oog op externe ontwikkelingen, zoals de hoge inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en een dreigende recessie. Ook inwoners en ondernemers ondervinden de gevolgen van deze internationale ontwikkelingen. In de nieuwe begroting is daarom, mede in het licht van de steeds stijgende kosten van levensonderhoud, veel aandacht voor het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke lasten.

De gemeenteraad vergadert over de begroting op dinsdag 8 november. Voorafgaand daaraan komt de begroting aan de orde in de commissievergadering van woensdag 2 november.