Cultuurwerkers wisselen uit: relevant zijn in de stad

12-02-2019 Uit Redactie


SCHIEDAM - Samenwerken met de stad, en andere partijen. Met het publiek. Of beter: met relaties. Oprecht en intensief. Co-creatie in moderne bewoordingen. Daarover ging het gisteren in het Stedelijk Museum Schiedam, tijdens een symposium georganiseerd door het museum.

De animo om mee te doen was groot. Zo'n honderdvijftig deelnemers kwamen er vanuit andere musea, maar ook waren er werkers in andere culturele instellingen, onderzoekers, journalisten en anderen die de vorming van de samenleving als centraal thema van hun werk hebben. Intensief wordt er door bibliotheken en theaters, musea en muziekgezelschappen, gezocht naar nieuwe vormen van samenwerken, samengaan tussen wat vanouds de sector Cultuur was, en de maatschappij. Ook vanuit minder klassieke organisaties wordt gekeken naar en gewerkt aan nieuwe initiatieven die de culturele instellingen relevanter moeten maken.

Een instelling die stedelijke cultuur aan de orde stelt is Stroom, in Den Haag. Directeur Arno van Roosmalen zegt heilig te geloven dat kunst kan bijdragen om mensen nieuwe inzichten te verschaffen, of zichzelf en over de ander. "Kunst brengt je empatisch vermogen, verschaft je middelen om greep te krijgen op je leven en er betekenis aan te geven", aldus Van Roosmalen. Hij vertelde gisteren hoe zijn instelling fundamenteel probeert de Haagse omgeving te betrekken door 'alles' open te gooien. Binnenkort is de eerste pagina van de website leeg. Deel, nodig uit, speel en wees niet-productief werden centrale thema's die er toe moeten leiden dat Stroom meer wordt dan een instelling, een locatie. Weg van de waan van de dag, het achter elkaar aanrennen en allemaal hetzelfde doen. Ook al zeggen subsidiegevers wellicht 'het moet niet te gek worden'.

Zo bood het symposium meer van dit soort kijkjes achter de schermen. Inclusief missers, met verkeerde aannames en de weerbarstige praktijk van alledag. Maar steeds ging het om de dialoog met de stad, zoals ook het Stedelijk Museum die in Schiedam de afgelopen jaren steeds meer is aangegaan. Hoe maak je contact met bestaande initiatieven en nieuwkomers, hoe maak je echt contact - zonder dat je zelf te veel invult.

Ook Roland Smit probeert de wereld mooier te maken, met name door producten en produciewijzen die het onderspit dreigen te delven, nieuw leven in te blazen. Zo gaf hij als ontwikkelaar van producten en concepten de wolindustrie op Texel een nieuwe impuls. Hij maakte voor de gelegenheid een 'doek' van sisal - 'veelvuldig gebruikt in de scheepvaart' - met 'draad' ingebracht door de gasten van de dag. Het werd op het eind van de dag overhandigd aan museumdirecteur Deirdre Carasso. Zie foto.