D66: teleurgesteld over Fotofestival

02-11-2018 Uit Redactie


SCHIEDAM - De fractie van D66 is teleurgesteld over het Fotofestival Schiedam. Het festival in deze vorm en met deze uitvoering heeft onvoldoende aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Schiedam, concludeert de fractie.

Het Fotofestival Schiedam werd vorige week gehouden. De fractie van D66 doet 'met teleurstelling' de volgende constateringen:
- Stichting Promotie Schiedam heeft van de organisatie geen informatie ontvangen over het festival, waardoor bezoekers niet goed geïnformeerd konden worden;
- Informatie was alleen digitaal verkrijgbaar. Wie niet beschikte over mobiel internet had geen informatie over het festival. "Hiermee werd het thema van het festival (Search) wel erg letterlijk genomen", aldus D66;
- In tegenstelling tot eerder gewekte verwachtingen maakten 'Chambres de Schie' (met foto's bij mensen thuis-red.) opnieuw geen deel uit van het festival;
- In het Wennekerpand bestond de expositie uit zes foto’s die in de raamkozijnen van het grand café geplaatst waren;
- De expositie met deelnemers aan de Zilveren Camera (vast onderdeel in de afgelopen edities) ontbrak;
- De expositie in de Grote Kerk moest voortijdig gesloten worden, aangezien er andere activiteiten in de kerk plaatsvonden.

John van Sliedregt en Jarle Lourens dienden daarom namens D66 schriftelijke vragen in bij burgemeester en wethouders. De fractie wil weten wat het college van het festival vindt en of de organisator acht verbeterpunten die eerder zijn genoemd, heeft doorgevoerd en of zodoende het fotofestival 2018 voldaan heeft aan de eisen? Ook qua communicatie.

De conclusie van de twee raadsleden is hard: het festival in deze vorm en met deze uitvoering heeft onvoldoende aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Schiedam. D66 vraagt daarom B&W naar de aard (en duur) van de afspraken met de organisator en al dan niet voortzetting van de relatie.

Gerelateerd