AWP claimt mogelijk lagere waterschapsbelasting voor huishoudens

08-10-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM -De Algemene Waterschapspartij (AWP) spreekt van een doorbraak. En steekt middels een persbericht alvast de vlag uit. "Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders!"

Dito nieuws natuurlijk voor huurders. "En natuurlijk een heel groot succes voor de Algemene Waterschapspartij (AWP)."

Wat is er aan de hand? De Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen heeft besloten om aparte waterschapsbelasting op woningen en op bedrijven mogelijk te maken. Dat is al een langlevende wens van de AWP, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland. "De AWP heeft daar hard voor gelobbyd, met steun van Water Natuurlijk en Vereniging Eigen Huis. Wij hopen dat de Tweede Kamer dit voorstel overneemt."

Het zit de AWP en anderen al lang dwars dat particulieren relatief meer waterschapsbelasting betalen dan bedrijven. Een van de oorzaken is de forse stijging van de WOZ-waarde van huizen. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat het om een stijging van de WOZ-waarden in de afgelopen vijf jaar van gemiddeld een kwart. Dit terwijl het risico op wateroverlast niet is toegenomen, zo zet de AWP daar tegenover. Waarom veel meer belasting gaan innen als de kosten van de beheersing van het oppervlakte water niet per se is gestegen. Overigens is naar verluidt de WOZ-waarde van bedrijfspanden in die vijf jaar met drie procent gedaald.

“Dit is een doorbraak!”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “De AWP heeft er keer-op-keer in alle ambtelijke overleggen op aangedrongen om niet alleen de ‘agrarische weeffout’ op te lossen, maar ook het onderscheid tussen woningen en bedrijven mee te nemen in het voorstel voor de nieuwe waterschapsbelasting. Uiteindelijk is de stuurgroep toch overstag gegaan voor de argumenten van de AWP. Dat voelt als een enorme erkenning voor onze inzet.”

Zie ook dit artikel.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date