Cornelis Drebbel verliest ‘zijn’ straat aan Chris Buys Ballot

02-02-2018 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572-1633) verdwijnt uit de straatnamen van Schiedam-Oost. De uitvinder van de duikboot, de eierbroedmachine, verschillende perpetuum mobiles, de eerste microscoop met twee convexe lenzen en het eerste klavecimbel dat op zonne-energie speelde, raakt ‘zijn’ straat kwijt aan meteoroloog, scheikundige en natuurkundige Christoph Buys Ballot (1817-1890).

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Buys Ballotsingel te verlengen tot aan de nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt, waar nu de Cornelis Drebbelstraat is (tussen de Hogenbanweg en de Lidl). De Cornelis Drebbelstraat komt als straatnaam te vervallen, omdat er achter de nieuwbouw de Buys Ballothof komt.

Drebbel, die geen wetenschappelijke opleiding had gevolgd, ontwikkelde wel veel nieuwe snufjes, waaronder airconditioning en een zonne-energiesysteem waarmee Londen kon worden verwarmd. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit.

Maar Buys Ballot was ook geen kleintje. Uit meteorologische observaties leidde hij een verband af tussen luchtdruk en wind. Het leidde tot de beroemde Wet van Buys Ballot (1857) die inhoudt dat als je met de rug naar de wind staat, het lagedrukgebied zich links bevindt en het hogedrukgebied rechts, althans op het noordelijk halfrond, want op het zuidelijk halfrond is dat juist omgekeerd. Buys Ballot maakte ook tabellen van blikseminslagen, waarmee hij een statistisch verband trachtte aan te tonen.

Er veranderen nog enkele straten in de Wetenschappersbuurt van naam. De Dr. Zamenhofstraat blijft wel als naam in tact bij de bestaande bebouwing, maar bij de nieuwbouw verandert de naam in Dr. Zamenhofpad.

Aan de andere kant van de nieuwbouw wordt het pad ter hoogte van de Jan Leeghwaterstraat gedoopt tot Jan Leeghwaterpad en komt de naam Jan Leeghwaterstraat te vervallen.

De naam Prof. Keesomstraat wordt gehandhaafd, maar op een andere plek: ze gaat als het ware een hoekje om en komt dan evenwijdig aan het Dr. Zamenhofpad te liggen.Gerelateerd