Honderd nieuwe fruitbomen in Midden-Delfland

19-03-2019 Wonen Redactie


SCHIPLUIDEN - In Midden-Delfland zijn de afgelopen tijd honderd fruitbomen geplant. Het is het resultaat van een subsidie voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Bij veertien deelnemers aan het plantproject zijn ruim honderd nieuwe hoogstamfruitbomen geplant. De aanplant van de bomen op erven en in boomgaarden rond boerderijen levert een bijdrage aan landschap, (weide)vogels en biodiversiteit. Hiermee verwacht de organiserende vereniging Vockestaert 'een stuk cultuurhistorie' te herstellen.

"Maar we zorgen ook voor versterking van de biodiversiteit en hiermee het insectenleven rond de boerderij", aldus Vockestaert. Dit komt de bijen en (weide)vogels weer ten goede als voedselvoorziening (ook voor de mens). "Het draagt ook gunstig bij aan de beleving van bezoekers van de boerderijen. Zowel de biodiversiteit als het landschap (cultuurhistorie) en beleving wordt hierdoor verbeterd."

De subsidie komt voort uit een Europees subsidieprogramma (POP3) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Ze is bedoeld voor investeringen in de biodiversiteit en de versterking van het agrarisch veenweidelandschap. Het Europees Fonds en de provincie Zuid-Holland stellen elk de helft van het subsidiebedrag beschikbaar.Gerelateerd