Categorieën

Service

Burgemeesters: 'Kwetsbare' bewoners verdelen over stad

Burgemeesters: 'Kwetsbare' bewoners verdelen over stad
Wonen

Burgemeesters: 'Kwetsbare' bewoners verdelen over stad

  • Redactie
  • 03-04-2024
  • Wonen
Burgemeesters: 'Kwetsbare' bewoners verdelen over stad

Vier burgemeesters lichten hun zorgen toe: die van Den Haag (Van Zanen), Groningen (Schuiling), Vlaardingen (Wijbenga) en Schiedam (Bergmann)


SCHIEDAM - Bij de huisvesting van 'kwetsbare' bewoners moet niet alleen naar 'kwetsbare' wijken worden gekeken, maar ook naar sterke wijken. Dat stellen de burgemeesters van steden die meedoen in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waaronder Harald Bergmann namens Schiedam.

Door een te grote instroom van mensen met minder mogelijkheden, wordt de extra inzet die wordt gedaan in kwetsbare wijken momenteel tenietgedaan, aldus de burgemeesters. Ook is er langdurig financiering nodig om de kwetsbare wijken vooruit te helpen.

De Schiedamse wijken Nieuwland en Oost maken deel uit van het nationaal programma. Vertegenwoordigers uit de twintig betrokken gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) troffen vandaag in Den Haag politici uit de Tweede Kamer, waaronder vertegenwoordigers van de formerende partijen.

In alle NPLV-gebieden is er sprake van hoge concentraties uitkeringsgerechtigden, criminaliteit, lage schooladviezen, armoede en slechte woningen en gezondheid. Ook de wijken Nieuwland en Oost kennen te veel kwetsbare bewoners. En ze ontvangen er nog dagelijks mensen bij, die beschikken over mijn mogelijkheden, en/of meer problemen.

"Ondanks grote inzet van bewoners en professionals komt de structurele verbetering slechts langzaam op gang, stellen de vertegenwoordigers van de steden. Om daar verandering in aan te brengen moet er anders worden omgegaan met de grote instroom in deze wijken. Bijvoorbeeld door meer starters met meer mogelijkheden te verleiden om in de wijken te komen wonen. Daarover moeten dan afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en woningcorporaties. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen moet meer naar sterkere wijken worden gekeken. “Een integrale en langjarige aanpak in Nieuwland en Oost blijft door de grote druk in deze wijken urgent en noodzakelijk”, aldus burgemeester Bergmann.

Een andere grote zorg is de financiering van de nationale programma’s. De uitdagingen om de achterstanden weg te werken vereisen een langetermijnaanpak en er is enige vooruitgang zichtbaar. Toch dreigt de financiering van een groot deel van de programma's eind volgend jaar stil te vallen. Dit bedreigt de continuïteit en draagt niet bij aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid bij de 1,2 miljoen inwoners in de NPLV-gebieden. Burgemeester Bergmann en programmadirecteur Stef Fleischeuer pleiten daarom voor langdurige financiering. “Als de politiek niet in actie komt, stoppen de nationale programma’s door gebrek aan middelen. Dat zou zonde zijn, allereerst voor de bewoners van Nieuwland en Oost.”

Over een periode van twintig jaar wil het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam-Nieuwland en -Oost de leefomstandigheden van de bewoners in de wijken minstens naar het gemiddelde van de rest van Schiedam tillen. Dit door intensieve samenwerking van een grote groep Stadspartners, de gemeente en de overheid. Dat gebeurt met een aanpak die:
* meer mensen aan het werk helpt
* betere schoolresultaten voor kinderen levert
* meer kwalitatief goede woningen in leefbare wijken realiseert
* i
n wijken waar het veilig en leefbaar wonen is
* waar minder jongeren afglijden naar criminaliteit.