Categorieën

Service

College: na overname aanbesteding exploitatie gymzalen

College: na overname aanbesteding exploitatie gymzalen
Politiek

College: na overname aanbesteding exploitatie gymzalen

  • Redactie
  • 24-05-2023
  • Politiek
College: na overname aanbesteding exploitatie gymzalen

Foto: archief


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam zal de exploitatie van twaalf gymzalen die het overnam van openbare scholenkoepel Primo, komend jaar waarschijnlijk aanbesteden. Dat bleek gisteravond tijdens de rondvraag in de gemeenteraad.

Overzichtelijk was het niet, het gesprek dat zich ontspon na de vragen van Monique Rotteveel namens LOS. Zij  vroeg naar de redenen van de overname van gymzalen en bijbehorende terreinen. En uit welk budget komt het geld daarvoor. En: “Is het college voornemens iets te gaan doen met de gronden?” De gemeente zet in op het afstoten van overtollig gemeentelijk vastgoed. “Waarom dan deze overname van twaalf gymzalen?”

“Ik begrijp dat mevrouw Rotteveel in de veronderstelling is dat wij voor deze overname hebben gekozen en dat we iets anders met de gymzalen gaan doen; dat is niet zo”, antwoordde wethouder Anouschka Biekman. “Deze gymzalen worden straks beheerd door de gemeente. We hebben in het verleden een tienjarige contract afgesloten met Primo. Dat contract verloopt binnenkort. Passend bij de visie van de gemeente willen we de gymzalen in ons eigen beheer.” Waar het om de kosten gaat is het wachten volgens de wethouder op het meerjarenvastgoedonderhoudsplan. “We zijn bezig voor al onze panden een onderhoudsplan te maken, voor al onze vastgoedobjecten en daar vallen de gymzalen ook onder.”

Die antwoorden bevredigden Rotteveel nog niet in haar zoektocht naar de motieven achter de overname van de gymnastiekruimten. Biekman verduidelijkte: “De reden (van de overname -red.) is dat de exploitatieovereenkomst die we met Primo hebben, afloopt. We moeten ook in dit verhaal opnieuw aanbesteden, het contract loopt af in 2023. We nemen de gymzalen terug in eigendom. We zullen ze ook zelf beheren, zodat we meer regie hebben. Dat is het verhaal.”

Waarop Maarten Reuderink van OPS zijn beurt nam: “Hoor is de wethouder spreken over een aanbesteding?” Houdt u nu het beheer of schuift u dat door naar een externe partij?

“Wij nemen het beheer voorlopig terug en dan zullen we hem opnieuw aanbesteden waarschijnlijk  in januari 2024”, aldus Biekman.

Het ‘nieuwe’ raadslid Menno Siljee (GL) sprong in: “Ik heb nog steeds niet uit het antwoord van de wethouder begrepen waarom de gemeente dit doet.” Een ‘nog fascinerender’ vraag is volgens hem: waar ligt de grens? “Wat gaat u dan wel of niet uit handen nemen van in dit geval Primo, maar misschien ook wel andere verenigingen. Ik weet dat scoutingverenigingen nogal eens zitten met een hoge onderhoudsprijs van de panden. Gaat u die dan ook overnemen? Ik ben benieuwd op welk beleid dit gebaseerd is?”

De wethouder reageerde op een nieuwe vraag van Rotteveel met de bevestiging dat de gymzalen ‘eigendom zijn van de gemeente’. “Wij zijn gewoon eigenaar, dat is ons gemeentelijk vastgoed.”

Als het gaat om de vraag van Siljee, welk beleid er door het college wordt gevoerd, stelde Biekman dat het bezig is met het meerjarenonderhoudsplan. “Op het onderhoud van gymzalen en ander gemeentelijk vastgoed bestond er geen beleid. Dat zijn we aan het ontwikkelen, zodat we in de toekomst waar het gaat om onze financiële middelen, hier goed op kunnen inspelen.”

Siljee: “Waarbij ik gewoon vooral benieuwd ben wat er in rekening gebracht gaat worden bij het openbaar onderwijs. Ik ga ervan uit dat de kosten gewoon in rekening worden gebracht bij de gebruiker, conform het beleid dat de gemeente overal marktconforme prijzen rekent.”

Biekman: “Ik moet u het antwoord schuldig blijven, ik kom er bij u op terug.”

Stichting Primo Schiedam

Burgemeester van Lierplein 77, Vlaardingen

Meer over Stichting Primo Schiedam →