Categorieën

Service

Krabbeplas nog jaren geplaagd door blauwalg

Krabbeplas nog jaren geplaagd door blauwalg
Uit

Krabbeplas nog jaren geplaagd door blauwalg

  • Redactie/Vlaardingen24
  • 08-06-2022
  • Uit
Krabbeplas nog jaren geplaagd door blauwalg

Beeld van de waterharmonica zoals het hoogheemraadschap die zich voorstelde; beeld: Delfland


VLAARDINGEN - Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten de bouw van een zoetwaterfabriek uit te stellen. Water uit die fabriek zou via een waterharmonica naar de Krabbeplas stromen, om te plas te verlossen van blauwalg. Dat gaat dus voorlopig niet gebeuren. Veilig buiten zwemmen in water zonder gezondheidsrisico's blijft in Vlaardingen de komende jaren een utopie.

De zoetwaterfabriek zou een deel van het gezuiverde water op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht gaan na-zuiveren met ozon. Met deze techniek worden microverontreinigingen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen goed uit het water gehaald. Bij het behandelen van water met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Omdat er geen Nederlandse norm was voor bromaat, is Delfland bij het ontwerp van de zoetwaterfabriek uitgegaan van de Zwitserse norm. Zwitserland is het land met de meeste ervaring met deze techniek.

Onlangs is door het ministerie van I&W een Nederlandse norm vastgesteld voor bromaat in oppervlaktewater. Deze is veel strenger dan de Zwitserse. Ook is bromaat aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Het extra schone water uit de zoetwaterfabriek zoals die door Delfland is ontworpen, kan niet voldoen aan de Nederlandse norm. Omdat bromaat een zorgwekkende stof is, is het ook niet wenselijk deze op het oppervlaktewater te brengen.

"Op de huidige locatie van De Groote Lucht is onvoldoende ruimte en capaciteit voor een alternatieve techniek. Bovendien is deze zuivering aan het einde van zijn levensduur'', aldus het hoogheemraadschap. Deze zomer moet worden besloten over renovatie van het complex op de huidige locatie of nieuwbouw op de locatie Vergulde Hand-West, dichter bij de bebouwing van de Westwijk. Delfland wil de productie van extra schoon zoet water meenemen in de keuze tussen nieuwbouw of renovatie.