Categorieën

Service

Proef bij Ypenburg moet druk op Ketheltunnel verlichten

Proef bij Ypenburg moet druk op Ketheltunnel verlichten
Nieuws

Proef bij Ypenburg moet druk op Ketheltunnel verlichten

  • Kor Kegel
  • 20-05-2022
  • Nieuws
Proef bij Ypenburg moet druk op Ketheltunnel verlichten

De Ketheltunnel is geregeld afgesloten


SCHIEDAM – Een proef bij het knooppunt Ypenburg moet leiden tot een betere spreiding van het verkeer naar Schiedam en Rotterdam. Sinds gisteren kun je op grafische panelen zien waar er files zijn. Daarna is er nog voldoende tijd om te kiezen voor de A13 langs Delft en Overschie of voor de A4 en de Ketheltunnel in Schiedam.

De proef wordt uitgevoerd door Zuid-Holland Bereikbaar en dat is een samenwerkingsverband van niet de minste partijen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt hierin samen met Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Pro Rail, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Ze willen de bereikbaarheid in de provincie verbeteren. In de situatie Ypenburg is ook het adviesbureau Arane uit Gouda erbij betrokken.

Al sinds januari staan er route-informatiepanelen boven en langs de A4, waarmee het verkeer uit de richting Amsterdam en uit Den Haag (Utrechtsebaan) zeer actuele reisinformatie krijgen. De weggebruikers zien wat de snelste route is, waarbij in beeld wordt gebracht op welke plekken er files zijn. Die informate is nu aangevuld met panelen die het nog beter inzichtelijk maken.

Zuid-Holland Bereikbaar doet dat omdat sinds de verlenging van de A4 door Midden-Delfland deze snelweg drukker is geworden dan de A13 was. Voor Overschie was dat een gunstige ontwikkeling, maar de betere route-informatie is bedoeld om weer meer automobilisten te verleiden van de A13 en de A20 gebruik te maken. Dat is althans de verwachting dat ze dat zullen doen. Het neveneffect zal zijn dat er minder sluipverkeer zal zijn op de lokale wegen rond de A4.

“Op de A4 vanaf knooppunt Ypenburg richting Schiedam staat met name in de avondspits steeds vaker file”, constateert Rijkswaterstaat. “Bij knooppunt Ypenburg kunnen automobilisten kiezen om via de A4 of de A13 naar de Rotterdamse regio te rijden. Vaak is de A13, die met de komst van de A4 Delft-Schiedam minder druk is geworden, sneller dan de A4.”

Dat speelt nog sterker als de Ketheltunnel tijdelijk dicht gaat. Dat gebeurt als de wegverkeersleider in de verkeerscentrale ziet dat er een file in de Ketheltunnel kan ontstaan – vaak omdat het verkeer voor de Beneluxtunnel opstroopt. De verkeersleider stelt dan het fileverplaatsingssysteem in werking. Zo kan in de Ketheltunnel geen file ontstaan. Dat heeft te maken met hedendaagse inzichten in de beste tunnelveiligheid.

De huidige reistijden op de route-informatiepanelen boven de weg houden minder goed en snel rekening met extra reistijd bij snel groeiende files. De feitelijke reistijden van reizigers, die achteraf te meten zijn, kunnen daarom anders uitpakken. Zuid-Holland Bereikbaar heeft nu op diverse route-informatiepanelen rond Ypenburg de betrouwbaarheid van de actuele reistijden geoptimaliseerd. Je ziet al bij Ypenburg dat de Ketheltunnel wel eens zou kunnen sluiten. Daar kun je dan op anticiperen door vor de A13 te kiezen.

Eerst passeren weggebruikers op de A4 of A12 richting Rotterdam een route-informatiepaneel met een advies over de snelste route. Vervolgens komen ze langs een paneel waar op een grafisch plaatje de locaties van de files zijn te zien. Zo kun je als weggebruiker zien of de file voor of na jouw afslag zit en het de moeite loont om de A13 te kiezen of toch door te blijven rijden. Omgekeerd wordt er bij file op de A13 natuurlijk ook naar de A4 verwezen.

De verbeterde informatie wordt gebaseerd op basis van realtime reistijden uit Floating Car Data in combinatie met snelle berekeningen. Deze Floating Car Data worden landelijk ingewonnen via navigatiesystemen en gps-locaties van mobiele telefoons van weggebruikers. 

Rijkswaterstaat verwacht niet dat alle passanten zullen omrijden, omdat sommigen nu eenmaal liever via de A4 rijden dan via de A13 of omdat ze een andere bestemming hebben dan de Ketheltunnel en het Kethelplein in Schiedam. 

Op basis van data-analyse verwachten Zuid-Holland Bereikbaar en adviesbureau Arane dat ze 35 procent meer verkeer kunnen omleiden. De verwachting is dat daarmee de filedruk iets verlicht kan worden en het moment van filevorming wordt vertraagd. Rijkswaterstaat: “Daarmee kan het als een benuttingsmaatregel worden gezien die slim gebruik maakt van bestaande systemen en data. Als de proef positieve effecten oplevert voor de doorstroming, is de kans groot dat de systeemaanpassingen permanent worden doorgevoerd.”