Categorieën

Service

Proef met registratie tijdelijke arbeidsmigranten

Proef met registratie tijdelijke arbeidsmigranten
Wonen

Proef met registratie tijdelijke arbeidsmigranten

  • Redactie
  • 05-06-2023
  • Wonen
Proef met registratie tijdelijke arbeidsmigranten

SCHIEDAM - Schiedam gaat een proefproject beginnen met het registereren van verblijfsadressen van mensen die tijdelijk in de stad komen wonen.

De proef is een uitvloeisel van het werk van de Commissie Roemer, die tweeënhalf jaar geleden advies uitbracht wat te doen aan de misstanden die arbeidsmigranten in Nederland nogal eens moeten ondergaan, zoals onderbetaling, slechte en dure huisvesting en een onzekere status als gevolg van de macht van uitzendbureaus, bijvoorbeeld omdat werk en wonen aan elkaar zijn gekoppeld. Roemer stelde onder meer de instelling voor van een register met verblijfsadressen van mensen die tijdelijk in ons land aan het werk gaan.

In het proefproject worden hun contactgegevens en adres vastgelegd 'als arbeidsmigranten zich melden bij het RNI-loket'. "Deze gegevens worden gedeeld met de gemeente waar deze arbeidsmigranten willen verblijven", zo laat de gemeente Schiedam weten in een aankondiging van de plannen, onderdeel van de Zomernota die vandaag door het Schiedamse college van burgemeester en wethouders wordt gepresenteerd.

"Deze adressen worden bezocht door de toezichthouders." Dit gebeurt om na te gaan of de arbeidsmigranten daar daadwerkelijk wonen 'en waar nodig om ze in te schrijven in de Basisregistratie Personen' van de gemeente. Maar ook zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt 'om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten als huurder/werknemer'. "Waar nodig worden zij doorverwezen naar ondersteunende instanties", zo luiden de plannen.

De aanpak van woonoverlast heeft volgens B&W een hoge prioriteit in Schiedam. De proef met het Register Niet-Ingezetenen moet er toe bijdragen dat de inspanningen van het interventieteam Woonoverlast meer resultaat opleveren.