Categorie├źn

Service

Schiedam haalt achterstand woningwaarde in

Schiedam haalt achterstand woningwaarde in
Wonen

Schiedam haalt achterstand woningwaarde in

  • Redactie
  • 09-06-2022
  • Wonen
Schiedam haalt achterstand woningwaarde in

SCHIEDAM - De waarde van Schiedamse woningen stijgt harder dan gemiddeld in Nederland, zo constateren burgemeester en wethouders in de Zomernota. Uitgedrukt in WOZ-waarde werden huizen in Schiedam in 2021 gemiddeld 12,8 procent meer waard; landelijk was die stijging 7,4 procent. 

Gemiddeld is een huis in Schiedam volgens de gemeentelijke tabellen nu 221.000 euro waard.

Een opmerkelijk gevolg van de bovengemiddelde waardestijging is, zo stelt het college, dat ‘voor het eerst’ de gemiddelde WOZ-waarde in de stad hoger is dan in Vlaardingen. 

Huizenprijzen zijn niet alleen voor individuele Schiedammers belangrijk, maar hebben ook gevolgen voor de stad als geheel. “Veranderingen in de woningvoorraad qua aanbod en prijs, hebben invloed op de verhuisstromen en het type huishoudens dat de stad aantrekt”, zo schrijft B&W in de Zomernota, een document dat de opmaat vormt naar de begroting voor volgend jaar.

Veranderende huizenprijzen zorgen dus voor veranderingen in de mensen die Schiedam aantrekt. “Meerdere jaren achtereen verlieten Schiedammers met belangstelling voor een woning in het midden of hogere segment vaak de stad”, zo schrijft het college, “omdat dergelijk woningen niet in voldoende mate in Schiedam voorhanden waren.” Mensen die ‘wooncarrière’ wilden maken verlieten de stad bij gebrek aan een woning die hun aansprak en de huizen die zij achterlieten werden - al dan niet via een of meer verhuizingen van mensen die wel binnen Schiedam een nieuw huis naar hun gading vonden - in gebruik genomen, relatief vaak, ‘door huishoudens van buiten de stad, met name uit Rotterdam en (in de particuliere voorraad) uit het buitenland (onder wie veel arbeidsmigranten)’. 

Daar is verandering in gekomen, de afgelopen jaren. In 2020 en 2021 vonden volgens B&W meer Schiedammers in eigen stad een woning in het midden en hogere segment. 

Ook in het karakter van de Rotterdammers die in Schiedam komen wonen is verandering gekomen. Niet langer vinden zij een Schiedams (huur)huis van Woonplus, maar huren of kopen zij een grotere, duurdere woning, in andere delen van Schiedam. “Dat heeft alles te maken met de forse prijsstijgingen van woningen in Rotterdam.” De populariteit van Schiedam onder Rotterdammers zorgt er wel voor dat hier in de stad de huizenprijzen fors stijgen, zoals in de aanhef van dit artikel geschetst.

Die veranderde vestigings- en vertrekstromen zorgen er ook voor dat de bevolkingssamenstelling van Schiedam geleidelijk aan verandert. Uitgedrukt bijvoorbeeld in praktisch en theoretisch geschoolden blijkt dat Schiedam nog altijd relatief veel praktisch geschoolden heeft, maar dat het verschil ten opzichte van het landelijke aandeel kleiner wordt. 

Iets vergelijkbaars speelt ook waar het gaat om inkomens. “Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de achterstand op het landelijk gemiddelde iets kleiner geworden”, stelt het college. Waar het gaat om lage inkomens, tot honderdtwintig procent van het sociaal minimum, zijn er daarvan in Schiedam meer dan landelijk, maar neemt - ook hier - het verschil af. Kende Schiedam vijf jaar geleden achttien procent huishoudens met dergelijke lage inkomens en Nederland veertien procent, nu zijn die percentages volgens B&W 15,7 procent voor Schiedam, en dertien procent voor Nederland.

Inzoomend op de verschillende wijken blijken de verschillen in Schiedam ook nog altijd groot, meer dan in andere steden, aldus de Zomernota. “Zo is het inkomen het meest gestegen in Spaland/Sveaparken en Kethel, gebieden waar het inkomen altijd al hoog was. Anderzijds is er in Groenoord, een wijk met een laag gemiddeld inkomen, nauwelijks sprake van een stijging.”