Categorieën

Service

Klaas van de Geest maakte de Bondsspaarbank populair

Klaas van de Geest maakte de Bondsspaarbank populair
In memoriam

Klaas van de Geest maakte de Bondsspaarbank populair

  • Kor Kegel
  • 08-03-2024
  • In memoriam
Klaas van de Geest maakte de Bondsspaarbank populair

Klaas van de Geest en Reinier Scheeres laten de start van de Brandersfeesten knallen; foto: Mari Dingenouts.


IN MEMORIAM  – Vandaag vindt in Bloemendaal en Heemstede het afscheid plaats van Klaas van de Geest, die zaterdag op 84-jarige leeftijd kwam te overlijden. Hij was in de jaren tachtig een graag geziene bankdirecteur in Vlaardingen en Schiedam.

De afscheidsdienst vindt plaats in de Dorpskerk van Bloemendaal. Daarna wordt in restaurant Landgoed Groenendaal in Heemstede het glas geheven op het leven van Klaas, maken zijn vrouw Annick en de kinderen bekend in de overlijdensadvertentie. Omdat er bij de kerk geen parkeergelegenheid is, gaan de aanwezigen met touringcars van Heemstede naar Bloemendaal en terug. De uitvaartceremonie vangt aan met een ontvangst in het landgoed om 12.00 uur.

Met zijn joviale en hartelijke verschijning stond Klaas van de Geest veertig jaar geleden symbool voor een toenemend zelfbewustzijn van Schiedam. In 1985 verrichtte hij samen met burgemeester Reinier Scheeres de aftrap van de allereerste Brandersfeesten, waarmee de Schiedamse Feestweek een spectaculaire voortzetting kreeg.

In de jaren dat hij directeur was van de Bondsspaarbank Schiedam, was hij een uitstekende vertegenwoordiger van wat voordien de Spaarbank anno 1820 was. Hij liet zich overal zien en stond veel in de lokale kranten. Zo was hij in 1981 lid van het comité van aanbeveling voor de komst van een Geuzenmonument in Vlaardingen; ook de drie burgemeesters van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zaten in dat comité, samen met notabelen uit Vlaardingen.

In 1983 ging het om een sponsoring van de Jeugd-Rijnmondband. “We zijn al jaren goede buren,” gaf Van de Geest als toelichting. De Bondsspaarbank zat immers aan de Lange Nieuwstraat naast het postkantoor en de Rijnmondband repeteerde iets verderop in het Blaauwhuis. Een zelfde burenhulp verleende hij in 1986, toen hij het comité Zomerzegels in het postkantoor naast de spaarbank met een donatie uit de brand hielp.

In 1984, toen de bank een nieuw kantoor kreeg aan de Schiedamseweg in Kethel, steunde hij de Historische Vereniging Schiedam met de plaatsing van enkele Kethelse naamborden. Hij was voorzitter van de stichting die in 1986 de wielerbaan in het Hargapark nieuw leven zou inblazen. Uit hoofde van die functie was hij ook jarenlang betrokken bij de totstandkoming van de Avondfietsvierdaagse. In dat jaar opende hij het nieuwe buurtcentrum van het wijkje Tuindorp. Hij wilde vooral de sociale functie van zijn bank tot uiting brengen en slaagde daar helemaal in. “We zijn geen verheven instituur. De gezelligheid staat voorop.”

Klaas van de Geest was in korte tijd een bekende Schiedammer geworden en dat bleek wel op de zeer druk bezochte jubileumreceptie op vrijdag 10 april 1987 in Novotel ter gelegenheid van zijn 25 jaar in het bankierswezen. Namens zijn bank subsidieerde hij tal van sportverenigingen en daarnaast was hij actief bestuurslid van het Boddaertcentrum, dierentehuis Hargahoeve en het departement Schiedam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Na de vernieuwde opzet van de VVV kwam hij als voorzitter van de VVV met een pleidooi om de jeneverhistorie de spil te laten zijn van het toeristisch beleid. Hij haakte daarmee in op een CDA-notitie en CDA-raadslid Siem Rosman kreeg dan ook het eerste exemplaar van de beleidsnota van de VVV. Beide documenten hebben veel teweeggebracht; ze zijn richtinggevend geweest.

Mooie woorden sprak Klaas van de Geest in mei 1988 ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan de ’s-Gravelandseweg, waar voordien Rijn-Schelde gevestigd was geweest. Hij gaf een visie op ‘sparen’, waarbij hij zijn bank duidelijk onderscheidde van de grote banken. De ABN die een landelijke bank heette te zijn, wellicht voor de hogere inkomens. De Amro met een sterk randstedelijke uitstraling. De Rabo, als oorspronkelijke boerenleenbank (en Raiffeisen) met een dikke vinger in de pap buiten de steden. De NMB, betekenisvol voor de middenstand, met een flinke knipoog naar privébankierders. Maar waaraan dacht je bij de Bondsspaarbank? “Bij onze bank denk je aan sparen”, zei Klaas van de Geest.

Hij gaf toe, sparen klonk niet van deze tijd, zelfs nostalgisch en oubollig. “Het woordenboek helpt ook al niet. Wie verder wil varen, moet garen en sparen.” Vervolgens kon hij zijn toehoorders overtuigen met een voor die tijd stevig milieupleidooi: “Sparen heeft de mensheid altijd vooruitgeholpen. Wie de regenwouden niet spaart, creëert een macaber landschap van weggespoelde aarde, waarop geen gewas meer gedijt en honger het resultaat is. Wie de zeeën en rivieren niet spaart van gif, wie de bodem niet spaart van mestoverschotten, wie de lucht niet spaart van uitlaatgassen, die snijdt uiteindelijk zijn eigen wortels door. Sparen, of het nu gaat om wildparken in Afrika of om de muziek van Mahler, heeft de mensheid altijd voordeel opgeleverd.”

De overheid zou daarom de spaarzin van haar burgers moeten stimuleren, vond hij. Zelf zorgde hij voor voldoende propaganda, zoals met de jaarlijkse open dagen aan de Lange Nieuwstraat, waar ook de traditionele Wereldspaardagkalender werd uitgedeeld.

Bij die opening van het nieuwe hoofdkantoor, ontworpen door architect Matthé Treijtel, reikte hij de Schiedamse burgemeester Reinier Scheeres een cheque van 15.000 gulden uit voor de wederopbouw van molen De Palmboom en de Vlaardingse wethouder Bas Goudriaan een zelfde bedrag voor de plaatsing van een vuurtorenkop op het Hoofd. Bijzonder was dat de officiële opening werd verricht door Annick Vogelaar, Zakenvrouw van het jaar 1987. Zij kregen een relatie en traden in het huwelijk.

Na zijn verdienstelijke jaren, waarin hij de Bondsspaarbanken van Schiedam en Vlaardingen had laten samengaan, kwam het in april 1990 ineens tot een eind wegens een verschil van inzicht over de toekomst van wat inmiddels de VSB-bank was geworden. De Raad van Commissarissen stond een koers voor die onder meer een fusie met verzekeraar AMEV inhield, aanvankelijk wettelijk niet toegestaan. Klaas liet in Schiedam en Vlaardingen veel sympathisanten achter.


fotobijschrift: