Categorieën

Service

Vernieuwing en verbetering west gaat beginnen

Vernieuwing en verbetering west gaat beginnen
Wonen

Vernieuwing en verbetering west gaat beginnen

  • Redactie
  • 08-05-2021
  • Wonen
Vernieuwing en verbetering west gaat beginnen

Wateroverlast in west, foto uit 2017


SCHIEDAM - Een groot deel van Schiedam-West gaat op de schop. De straten tussen de Nieuwe Haven, Vlaardingerdijk, Aleidastraat en BK-laan krijgen de komende jaren een nieuwe of vernieuwde riolering, lantaarnpalen en meer groen. Er komen nieuwe ondergrondse afvalcontainers en straten worden opgehoogd en opnieuw bestraat.

Het gaat formeel om drie buurten: de Fabribuurt, de Frankelandbuurt en de Liduinabuurt. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk worden meegenomen in dit project. In de afgelopen maanden zijn al bepaalde straten aangepakt; de gemeente Schiedam kondigt nu aan dat het grote project echt zijn beloop krijgt.

De vernieuwing van het openbaar gebied in west is al geruime tijd in voorbereiding. Al in 2016 werden wijkbewoners geïnformeerd over de plannen. De werkzaamheden moeten ook  een eind maken aan de wateroverlast in west. Sommige delen van de wijk liggen zeer laag, hetgeen bij flinke plensbuien leidt tot water dat de huizen binnendringt. Het rioolstelsel ontbeert dan de capaciteit om het water weg te werken, ook al omdat er sprake is van verzakkingen in het systeem. In de plannen zijn ook nieuwe waterbergingen voorzien, met name onder het Vriendschapsplein, het plein aan de Westfrankelandsestraat en in de Aleidastraat.

Deze laatste straat krijgt een groene middenberm, met gelegenheid voor parkeren. Ook komt in het project de herinrichting van het Fabriplein aan bod.

Eer de straat zijn nieuwe gezicht krijgt moet er veel gebeuren. Zo zullen bomen verdwijnen en gaan straten op de schop. Bewoners wordt gevraagd mee te denken over de vormgeving van de pleinen in de buurten. Tot 30 mei kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een inspraakproces dat online zal verlopen. Later dit jaar moet dit uitmonden in een definitief inrichtingsplan. Daarin zal ook aandacht zijn voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.