Categorie├źn

Service

Vertegenwoordiger Schiedam door over toekomst vliegveld

Vertegenwoordiger Schiedam door over toekomst vliegveld
Nieuws

Vertegenwoordiger Schiedam door over toekomst vliegveld

  • Redactie
  • 04-03-2022
  • Nieuws
Vertegenwoordiger Schiedam door over toekomst vliegveld

SCHIEDAM - John Witjes blijft zich als vertegenwoordiger van Schiedam inzetten in het participatieproces richting een nieuw Luchthavenbesluit voor het Rotterdamse vliegveld. Dat blijft hij doen samen met de vertegenwoordiger van Lansingerland.

Onlangs maakten de Rotterdamse vertegenwoordigers in het overleg bekend zich hieruit terug te trekken; zij hebben het idee geen verschil te kunnen maken en niet serieus te worden genomen. Zie dit artikel van 11 februari.

"Als bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam blijven we, gehoord onze achterban, ons inzetten voor het in het voorkeursscenario beperken van de openingstijden van de luchthaven en voor een afspraak dat er alleen voor maatschappelijk spoedeisend verkeer en noodgevallen ruimte moet zijn om op de luchthaven te landen buiten de openingstijden", aldus Witjes en Thea van de Coevering namens Lansingerland.

De twee zien kansen. "De extensieregeling, zoals die in de aanpassing van het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport is opgenomen, biedt daarvoor een goede basis. Een voorkeursscenario, waarbij de huidige openingstijden in stand blijven en er slechts een beperkte aanpassing van de extensieregeling plaatsvindt, past niet in ons streven naar een evenwichtige verdeling van rust en vliegen." De huidige gang van zaken volstaat dus niet, aldus de twee, in een schrijven aan de drie gemeenteraden en de provincie.

De bewonersvertegenwoordigers zijn dus net zo min als hun Rotterdamse evenknieën tevreden met de gang van zaken, maar komen tot een andere conclusie als het gaat om het belang van bij de gesprekken betrokken blijven. "Recentelijk zijn er verschillende publieke uitingen geweest over het lopende participatieproces ter voorbereiding van een ‘voorkeursscenario’ van een nieuw Luchthavenbesluit voor en door Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Daarin wordt steevast (al dan niet bewust) de suggestie gewekt als zouden de bewonersvertegenwoordigers in dit proces instemmen met een bepaalde ontwikkelingsrichting voor RTHA", zo beginnen zij hun brief. Dat is allerminst het geval, stellen de twee klip en klaar.

De inzet waarvoor de bewonersvertegenwoordigers zich hard maken omschrijven zij als 'het verzekeren van een goed en aanvaardbaar leefklimaat in de omgeving van RTHA'. Anders gezegd: het recht op rust. "Daarbij is in het overleg dat we in iedere gemeente met de achterban hadden duidelijk naar voren gekomen dat het concentreren van vliegen in de randen van de dag (ochtend en avond) alsmede in de nacht, de grootste aantasting van het leefklimaat vormt." In plaats daarvan moet er volgens de bewonersvertegenwoordigers 'een evenwichtige verdeling zijn van het vliegen en de stille periodes'. En daarvan is op dit moment volgens hen 'geen sprake'.

Witjes en Van de Coevering stellen in hun schrijven eveneens fijntjes verrast te zijn door de beeldvorming over het overleg. "De indruk wordt gewekt dat dit hoofdstuk (in het feitenrelaas dat een beeld moet geven van de betekenis en toekomst van het vliegveld -red) een breed gedragen toekomstvisie omvat. Dit laatste is onjuist. Het betreffende hoofdstuk is voortgekomen uit de vraag aan de luchthaven, hoe zij zelf haar toekomst ziet. Het hoofdstuk geeft dus de mening van de luchthaven weer en als bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben we bij meerdere gelegenheden duidelijk gemaakt dat wij die mening niet delen."

Een belangrijk punt in de argumentatie over de toekomst van de luchthaven laten de twee niet overmeld: het beperkte aantal zakelijke reizigers dat van Zestienhoven gebruikmaakt - terwijl het als zakenluchthaven te boek staat. Uit het onderzoek naar de feiten is volgens de vertegenwoordigers dat 'de reizigers die via RTHA reizen in meer dan tachtig procent van de gevallen geen zakelijk reismotief hebben'. "Het gaat meestal om vakantiereizigers, familiebezoekers, etc."