Categorieën

Service

Voedselbank Schiedam zoekt nieuw onderkomen

Voedselbank Schiedam zoekt nieuw onderkomen
Winkelen

Voedselbank Schiedam zoekt nieuw onderkomen

  • Ted Konings
  • 30-11-2022
  • Winkelen
Voedselbank Schiedam zoekt nieuw onderkomen

SCHIEDAM - Voedselbank Schiedam moet op zoek naar een nieuw onderkomen. Door veranderingen in de toelevering vanuit het Rotterdamse regionale verdeelcentrum, is een grotere ruimte met opslagcapaciteit nodig dan wat in het afhaalpunt aan de Groenelaan beschikbaar is.

Voorzitter Marja Docter-Oldenburg is met haar medebestuurders al op zoek gegaan naar mogelijke geschikte panden, maar die liggen niet voor het oprapen. Er is nog even tijd, want de veranderingen gaan pas op 1 januari 2024 in. “Maar we moeten er op tijd bij zijn, want er valt een hoop te regelen en ook vast nog te verbouwen”, aldus Docter.

De Schiedamse voedselbank, met twee verdeelpunten, krijgt zijn etenswaren nu nog voornamelijk aangeleverd vanaf de Keileweg, achter het Marconiplein in Rotterdam. Daar worden de pakketten in een grote distributieloods samengesteld uit de bulkpartijen met etenswaren die door producenten en supermarkten beschikbaar worden gesteld. Voor iedere afnemer wordt een krat gevuld. Voedselbank Rotterdam maakt zich daartoe verdienstelijk voor de wijde omgeving.

De kratten worden op donderdag afgeleverd bij het hoekpand Groenelaan/Willemskade dat Voedselbank Schiedam sinds ruim vijf jaar voor dit doel in gebruik heeft. Tussen een en half vier kunnen de afnemers hun pakket dan ophalen. Na gedane zaken in de Gorzen rijdt de vrachtauto van de voedselbank naar het Dreesplein in Nieuwland, waar ‘cliënten’ van de voedselbank hun pakketten in de zaal van het wijkcentrum meekrijgen.

Die distributiestructuur gaat op de schop, vertelt Docter. “De loods aan de Keileweg gaat verdwijnen en de Rotterdamse voedselbank gaat zich puur op Rotterdam richten. Het onderzoekt de mogelijkheden om met een winkelconcept te gaan werken, zoals ook in Vlaardingen al het geval is.” Daar wordt met het assortimenten dat door de Voedselbanken Nederland wordt ingezameld een winkel ingericht, waar de cliënten naar eigen idee kunnen ‘winkelen’. In Schiedam wordt zo’n overstap naar een winkel niet overwogen, aldus Docter. “Daar zijn de huidige ruimtes niet geschikt voor. Mochten we een nieuwe ruimte vinden die dit wel mogelijk maakt, dan zullen we kijken of dit voor ons werkt, maar we zijn al heel blij een ruimte te vinden om goederen op te slaan en te verwerken.”

Gevolg van de veranderingen is wel dat de bulkpartijen die nu nog vanuit de distributiecentra van het grootwinkelbedrijf en de producenten in de loods aan de Keileweg binnenkomen en verwerkt worden, in de toekomst naar Schiedam komen. Docter schat dat dat zo’n beetje de helft is van wat er nu in de pakketten zit. En dan gaat het dus om pallets tegelijk. “Die kunnen hier niet naar binnen”, vertelt de vrijwillig voorzitster in het pand aan de Groenelaan.

Het zal Docter spijten als ze daar haar biezen moet pakken. “Het is hier gezellig, midden in de wijk, mensen lopen wel eens zo binnen. Het is een leuke ruimte en we zijn geaccepteerd door de buurt.” 

Behalve het in ontvangst nemen en verdelen van de pakketten, vullen de vrijwilligers van Voedselbank Schiedam ’op’ de Groenelaan deze ook aan met andere artikelen. Denk aan de verse groenten die van het Voedselbanktuinieren komen. Maar ook producten die worden aangeleverd door inzamelaars als kerken en particulieren.

Momenteel komen op de Groenelaan wekelijks zo’n 95 huishoudens een pakket halen, aldus Docter. Op het Dreesplein zijn dat er ongeveer honderdvijftig. “In het voorjaar waren dat er in totaal nog honderdzeventig”, aldus de voorzitster. “Je ziet toch dat mensen oplopen tegen hun hoge energierekening. Daarnaast worden de boodschappen erg duur.” 

Die ontwikkelingen betekenen ook dat het klantenbestand van Voedselbank Schiedam verandert. Waar ooit vooral mensen in de bijstand of - bijna - zonder inkomen levensmiddelen van de voedselbank betrokken, groeit de diversiteit onder de cliënten. “Je ziet meer en meer mensen met een baan aankloppen.” Overigens is dat niet veel meer dan een indruk, want Docter en ‘collega’s kennen de achtergrond van de cliënten niet. Alleen als ze daar zelf een boekje over opendoen leren zij  iets van het ‘waarom’ van het lopen bij de voedselbank. “Zo kunnen mensen in de schuldsanering wel werken, maar toch netto heel weinig te besteden hebben, omdat zij schulden afbetalen”, aldus Docter. Sinds 2002 worden in Schiedam voedselpakketten uitgedeeld, in eerste instantie onder de naam SUAS, Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam.

De aanvragen die bij Voedselbank Schiedam binnenkomen worden volgens landelijke criteria gewogen door een kleine commissie. In de regel zijn het niet de mensen zelf, maar instanties als Humanitas, de WOT’s, Vluchtelingenwerk of bijvoorbeeld een bewindvoerder die de aanvraag indienen. Dat gaat niet langer puur op basis van het inkomen, zoals ooit, maar nu veel meer naar de verhouding tussen vaste lasten en inkomsten. Al met al komen er nu wekelijks zo’n vijf huishoudens bij, in het ‘klantenbestand’ van Voedselbank Schiedam.

Als de zaken niet veranderen kunnen die na 1 januari 2024 dus niet langer geholpen worden. Voedselbank Schiedam is daarom volgens Docter op zoek naar een loods van drie- tot vierhonderd vierkante meter, in Schiedam, liefst centraal gelegen, mag ook op een bedrijventerrein. Groot genoeg om toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen en de pallets die worden behandeld. Zo’n nieuw onderkomen is nog niet makkelijk gevonden, aldus de voorzitster. “Op Vijfsluizen is er niks. We kijken nu op ’s-Graveland wat leeg staat.” Mocht de nieuwe locatie op de goede plek liggen en groot genoeg zijn, dan zou ook de verspreiding van voedselpakketten vanaf het Dreesplein er kunnen worden gedaan, maar daar is geen noodzaak toe. Voedselbank Schiedam vindt het liefst een pand dat het kan kopen, dat pakt op termijn toch goedkoper uit en dankzij de goede relaties met enkele fondsen moet dat een haalbare kaart zijn, aldus Docter. 

Ze wil in principe al op korte termijn een pand vastleggen, want ‘er is tijd nodig om het aan te passen’. “Het onderkomen moet voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, er moet een koelcel worden gerealiseerd - ‘we hebben nu hier twee vriezers en twee koelkasten in gebruik, maar daar red je het daar niet mee’. Gekoeld bewaard worden bijvoorbeeld de producten die de voedselbank wekelijks op mag halen bij de Schiedamse vestigingen van ‘de Dirk’.

Het moet liefst ook een plek zijn waar mensen graag binnenlopen, want dat blijft toch een van de succesfactoren van de voedselbank, aldus Docter: de goodwill van de Schiedammers. “Je ziet het overal om je heen. We hadden hier van de week een jonge die met vrienden met statiegeldbonnetjes dierenvoeding was gaan kopen, omdat hij zich realiseerde dat de huisdieren van de cliënten van de voedselbank misschien ook niet zo veel te eten krijgen. Hij gaat verder met inzamelen.”

De Balletstudio Schiedam-Vlaardingen houdt bijzonder succesvolle acties, er is de Foundation for Kids die kinderkleding maakt. “Daar mogen we drie keer per jaar een aanvraag doen voor kinderkleding. Dus met de naam en gegevens, zoals de maat van een kind.” De stichting zet op basis van die aanvragen via facebook opdrachten uit bij vrijwilligers die de kinderkleding maken. Dat levert leuke pakketjes met kleding op die zeer gewaardeerd worden, ook in Schiedam.

Uitvaartbedrijf Antonium kwam met lekkere producten die in opdracht van de eigenaar, Ton van der Horst, bij bakkerij De Vlinder door medewerkers met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden gemaakt. “Een schat van een man”, aldus Docter. Zo zijn er meer. “Een mevrouw hield een inzameling in haar straat, de opbrengst komt ze van de week brengen.” In kerken wordt intensief ingezameld, zowel spullen als euro’s.

Bijdragen worden door de Voedselbank Schiedam zeer gewaardeerd. “Ook voor ons stijgen de kosten, denk alleen maar aan de diesel voor onze vrachtwagen, die in een week vijf keer heen en weer rijdt naar Rotterdam.” En soms verder. “We krijgen sinds kort ook spullen van Hello Fresh, die halen we iedere woensdag in Spijkenisse op.” 

Zeker met de feestdagen voor de deur, melden mensen zich bij de voedselbank: een scheepswerf wil kerstpakketten gaan maken, de dansschool houdt zijn actie tussen Sinterklaas en Kerstmis. Ook de cadeautjes van de stichting Sintvoorieder1 worden binnenkort weer verwacht. “We hebben 155 aanvragen gedaan, voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar in onze bestand.”

Er zijn particulieren die zich melden omdat ze de 190 euro van hun energiebedrijf kunnen missen. “Van dat geld hebben we voor alle cliënten kaas gekocht. Dat is bijzonder, omdat we in principe niets kopen, de voedselbank is immers ook ooit ontstaan om verspilling van voedsel tegen te gaan. Maar kaas zit er eigenlijk nooit in de voedselpakketten, dus dat hebben we toch eenmaal een keer willen doen.”

Docter waardeert de creativiteit en grootmoedigheid van mensen om de energiecompensatie af te staan. “Dat is heel mooi en we moedigen mensen graag aan om die bijdrage te doen”, stelt ze. “Maar we zijn net zo blij met tien mensen die vijftien euro overmaken. We willen niet te groot denken, het gaat erom dat mensen meeleven, meedoen.” Tenslotte zal Voedselbank Schiedam met de nieuwe distributiestructuur van de levensmiddelen in de toekomst ook meer vrijwilligers nodig hebben dan het dertigtal van nu.