Categorieën

Service

Woonlasten in Schiedam stijgen komend jaar met 1,9 procent

Woonlasten in Schiedam stijgen komend jaar met 1,9 procent
Wonen

Woonlasten in Schiedam stijgen komend jaar met 1,9 procent

  • Redactie
  • 09-10-2021
  • Wonen
Woonlasten in Schiedam stijgen komend jaar met 1,9 procent

SCHIEDAM - Schiedam weet de verhoging van de gemeentelijke belasting volgend jaar beperkt te houden. Het college spreekt bij de presentatie van de begroting 2022 van een ‘trendmatige verhoging’, die dus gelijke tred houdt met de inflatie.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing, voor de gemiddelde Schiedammer de grootste kostenpost richting gemeente, resulteert dat in een stijging van 1,76 procent. Een éénpersoonshuishouden gaat volgend jaar € 317,97 betalen (2021: € 312,50), voor een meerpersoonshuishouden geldt een tarief van € 375,55 (2021: € 369,07). De gemeente int voor het afvoeren van huisvuil en ander afval in totaal 12,9 miljoen euro. Volgens de modellen staat dit gelijk aan bijna 91 procent van de kosten die ervoor gemaakt worden.

“De afvalbeheerskosten laten een stijging zien”, zo stelt het college in de begroting. “Deze stijging is met name een gevolg van indexering van de kosten van Irado, meer restafval, meer verwerkingskosten gft en de overstap naar tweewekelijks inzamelen van de kliko’s. Als gevolg hiervan zijn ook de toegerekende omzetbelasting en gemeentelijke overhead verhoogd. De stijging van het tarief wordt getemperd door een toename van het aantal woningen.” Wethouder Duncan Ruseler gaf tijdens een toelichting op de begroting gisteren ook aan dat de kosten stijgen omdat huishoudens meer afval veroorzaken vanwege het thuiswerken in Coronatijd.

Rioolheffing

De rioolheffing is praktisch kostendekkend. Het college stelt voor het tarief met 1,6 procent te verhogen, tot € 263,22. Vorig jaar werd € 259,08 in rekening gebracht. In totaal moet dat Schiedam volgend jaar 10,4 miljoen euro opleveren.

Onroerende Zaakbelasting

De OZB is vaak het meest besproken onderdeel van de gemeentelijke heffingen, maar kost de gemiddelde Schiedammer dit jaar minder dan de rioolheffing of de afvalstoffenheffing, te weten € 206,85. Dat bedrag stijgt, zo wil B&W, volgend jaar naar € 211,96. Om dat te bereiken daalt het tarief voor de OZB aanzienlijk. Was het tarief voor een eigenaar-bewoner dit jaar nog 0,094 procent, in 2022 wordt dat 0,086 procent. Dit gebeurt omdat de waarde van de Schiedamse huizen volgens de WOZ naar verwachting met twaalf procent zal toenemen. De opbrengst aan OZB van de Schiedamse woningen beloopt volgend jaar naar schatting 7,8 miljoen euro,

Was de gemiddelde waarde van een Schiedamse woning waarover OZB werd berekend dit jaar nog 220.000 euro, volgend jaar is die 246.500 euro.

Een iets ander verhaal is het voor winkelpanden, kantoren en andere niet-woningen in de stad. De WOZ van deze panden lag op 1 januari 2021, de peildatum voor de WOZ 2022, 1,1 procent lager dan een jaar eerder. Daarom minder daling van de tarieven: 0,33 procent voor eigenaren wordt komend jaar 0,31 procent, en gebruikers van deze panden die nu nog 0,227 procent betalen krijgen volgend jaar 0,234 procent voor de kiezen. De verwachte opbrengst van de gemeente van de eigenaren daalt volgend jaar naar 4,78 miljoen euro, die van de gebruikers stijgt naar 3,07 miljoen.

Al met al stijgt het bedrag dat een gemiddeld Schiedams meerpersoonshuishouden (dat waarschijnlijk niet eens bestaat, het gaat om een gemiddelde) volgend jaar betaalt aan deze drie heffingen en belastingen volgend jaar met 15,73 euro of 1,9 procent omhoog, tot € 850,73.

Wethouder Ruseler gaf gisteren aan er toch wel trots op te zijn dat de ontwikkeling van de woonlasten in Schiedam veel gunstiger voor bewoners verloopt dat elders in het land. Hij spreekt van een gemiddelde stijging in Nederland van de afvalstoffenheffing van zo'n tien procent. Maar zelfs de helft van dat bedrag, waarop bij het opstellen van de begroting enige tijd werd aangestuurd, vond het college te veel van het goede. "Dus zijn we een extra exercitie gaan doen." Met dus genoemd resultaat.

Schiedam stijgt op de ranglijst van gemeenten waar het gaat om hun woonlasten. Van de 370 Nederlandse gemeenten gaat Schiedam van plaats 205 naar stek 195, waarbij plek 1 de gemeente is waar het het goedkoopst is om te wonen. De stad haalt Vlaardingen in (van 197 naar 200). Overigens is deze lijst opgemaakt op basis van de lasten dit jaar, dus een verdere stijging op deze zogenaame Coelo-lijst ligt in het verschiet, gezien de verhoging met 'vijf, tien of vijftien procent' die andere gemeenten volgens Ruseler doorvoeren.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing gewijzigd: in de een na laatste alinea gaat het bij de stijging van tien procent in Nederland om de afvalstoffenheffing.