Frankelanddirecteur: wacht nog met hervatten ziekenhuiszorg

24-04-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Als directeur Ben de Koning van Frankeland het voor het zeggen zou hebben, gaan de ziekenhuizen in de regio nog niet over tot hun ‘normale dienstverlening’. Als operaties weer plaats gaan vinden, behandelingen weer worden opgestart, gaat dat bijna zeker zorgen voor extra druk op verpleeg- en verzorgingshuizen als die van zijn groep. Waar hard geknokt wordt tegen Corona; binnen de Frankelandhuizen zijn zes mensen besmet met het Coronavirus overleden.

De Koning zal zijn inzicht over hervatting van de regulieren ziekenhuiszorg ook inbrengen in de verschillende in deze relevante vormen van overleg waaraan hij deelneemt. “Men lijkt alles te vergeten wat er nog op een operatie volgt. Mensen die na behandeling ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar niet naar huis kunnen.” Zij zullen niet terechtkunnen in de huizen van de Frankelandgroep. “Ik zit niet op nieuwe klanten te wachten. Ze zullen ook geïsoleerd moeten worden. Maar onze bezetting is daarvoor te krap.”

De zes huizen van de groep kampen namelijk met veel absentie vanwege ziekte. Een kleine vijftig medewerkers zitten thuis vanwege besmetting met het Coranavirus. “Plus de mensen die thuis zijn vanwege gewone ziekte en bijvoorbeeld problemen met de rug.” Ook een uitbraak van schurft, zoals geconstateerd in Frankeland, helpt dan niet mee, ook al hoort het volgens De Koning zo’n beetje bij, net als de uitbraken van nora. “Dat is elke paar jaar wel een keer het geval. Bedenk dat je van alles binnenkrijgt, ook mensen die zichzelf hebben verwaarloosd.”

In plaats van extra bewoners op te nemen zou De Koning graag extra handen in de verzorging inzetten. Hij is erover in gesprek met enkele huisartsenpraktijken, om te kijken of verpleegkundigen en andere medewerkers, een handje toe kunnen steken in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook wat dat betreft zou het helpen als de drukte in de ziekenhuizen met andere dan Coronazorg nog niet te hoog op zou lopen; ook verplegers en verzorgenden uit het ziekenhuis zouden zich in de ouderenzorg zeer verdienstelijk kunnen maken.

Als De Koning over iets verbaasd staat dezer dagen is het wel het verschil in hoe mensen reageren op het Coronavirus. Binnen de Frankelandgroep zijn de afgelopen weken 335 personeelsleden getest op besmetting, en in 53 gevallen bleek het raak: Corona. “Maar zeker twintig van hen hadden eigenlijk geen klachten.” De groep telt een kleine veertienhonderd medewerkers en een zeshonderd vrijwilligers, maar die laatsten zijn praktisch allemaal verplicht even vrijwilliger-af.

Zeker vijf medewerkers die het virus onder de leden hadden zijn ondertussen weer aan het werk. “Daarvoor houden we nu aan dat ze 48 uur klachtenvrij moeten zijn.” In eerste instantie was dat 24 uur.

Frankeland test dus ook mensen zonder duidelijke klachten. De bedrijfsleiding besloot niet slechts de richtlijn van het RIVM aan te houden dat alleen zieken worden getest. Juist omdat niet-ziek allerminst niet-besmet blijkt te betekenen. Sinds de testmogelijkheden op 15 april zijn verruimd, test de groep dus op veel bredere schaal. Dat kan omdat het ‘bij twee ziekenhuizen’ tests heeft ingekocht. “We hebben daar binnen vijf, zes uur een resultaat, terwijl je bij de GGD soms vijf dagen moest wachten.” Eigen verpleegkundigen nemen de tests af, bij medewerkers en bewoners.

Frankeland meldt alle resultaten van die tests, aldus De Koning. Aan de GGD, maar ook aan medewerkers en bewoners, stakeholders en ook de gemeente. “Alle testuitslagen worden gemeld.” De Koning vindt die open koers nodig om ieder betrokken te houden.

Behalve personeel worden uiteraard ook de bewoners getest. Dat leidde tot de constatering van 51 besmettingen, aldus De Koning. “Vier daarvan zijn ondertussen genezen, zes mensen zijn overleden en 41 worden verzorgd.” Volgens de groepsdirecteur is er één bewoner van Vaartland in Vlaardingen overleden en zijn de andere vijf mensen die het leven lieten hoogstwaarschijnlijk Schiedammers. Dat aantal werpt een licht op het totaal aantal overledenen vanwege de Corona-uitbraak in Schiedam. Tot gisteren stond dat aantal op negen, burgemeester Lamers meldde vandaag aan lokale omroep Schie een aantal van elf slachtoffers. Het RIVM noemt vandaag acht als gevolg van Corona overleden Schiedammers.

Hoe moeilijk het is om een goede registratie bij te houden bewijst het voorbeeld van een van de overledenen. De Koning telde hem onder de zes Coronaslachtoffers. “Maar hij is niet overleden aan Corona. Hij was besmet geraakt, maar was genezen. En kort daarop overleed hij alsnog.” De man was 96 jaar oud.

De problemen spitsen zich toe in Schiewaegh, aldus De Koning. “Daar is bijna iedereen getest.” Gisteren werd daar nog zes keer positief – dus besmet – getest. In Frankeland, Spaland en het Jacobs Gasthuis zijn ‘wonderlijk’ genoeg nog maar heel beperkt mensen besmet geraakt. Van de eerste vier besmettingen in Frankeland zijn er drie hersteld, ‘en de vierde ook, maar hij hoest met COPD nog heel veel, dus we behandelen hem nog als besmet’. Patiënten gelden nu in de verzorgings- en verpleeghuizen na 72 uur als genezen. In eerste instantie was dat na 24 uur, later na 48 uur, maar ook hier bouwt men meer zekerheid in.

Als De Koning iets over zou mogen doen in de bestrijding van de gevolgen van de Corona-uitbraak, dan is het de inzet van beschermingsmiddelen. “Ik zou willen dat we eerder de mondkapjes hadden gehad om ieder met mondkapjes te laten werken.” Eén besmetting, zeker als die was in een groep waarin mensen in een huiskamersetting bij elkaar zitten, betekent ‘Leiden in last’. Dan is een R-factor van 1 of zelfs 2 helemaal niets. “Terwijl heel Nederland het voor ons doet.” Afstand houden, thuiswerken, niet naar school en niet uit, het belangrijkste motief daarvoor is in eerste instantie de IC, en nu ook de situatie in de ouderenzorg niet compleet te laten ontsporen.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Langzaamaan denkt De Koning toch ook weer aan het mogelijk maken van bezoek in de huizen. “Want we doen wel beeldbellen, maar dat is het niet echt.” Het zal zeker nog enige tijd duren eer het zo ver is. “Alleen al logistiek gezien is het een megaklus; mensen moeten gehaald worden op de afdelingen, mensen moeten worden geïnformeerd, er zal een rooster voor moeten komen, ruimtes moeten worden schoongemaakt.” Bezoek is officieel volgens de landelijke normen nog niet mogelijk, in de huizen zelf. “Maar de enorme ruimte van onze eet- en ontmoetingszaal is dezer dagen geen huis, die hebben we buiten gebruik gesteld en op slot gedaan...”

Want werken met bezoek in een container, zoals formeel wel mag, gaat in de Frankelandhuizen niet gebeuren. “Dat is geen bezoek. Met zeshonderd bewoners en twee containers, maximaal een half uur, acht per dag. Dan krijgen onze bewoners een keer per maand bezoek.” In plaats daarvan zou dus een optie zijn om de eetzaal hiervoor in te zetten, met bewoners en bezoek beschermd door een mondkapje. “Het moet natuurlijk wel honderd procent verantwoord zijn.”