Vraag inwoners leidend bij aanbesteding thuiszorg

19-04-2019 Gezond Redactie/Vlaardingen24


SCHIEDAM – De hulpvraag van inwoners wordt nog meer leidend bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp en zorg.

Dat stelt een woordvoerder van ROG-plus over de nieuwe contracten die de zorgverdeler namens de Waterweggemeenten gaat toewijzen.

Het centraal stellen van de hulpvraag van inwoners en cliënten is de belangrijkste wijziging in de aangepaste aanbestedingsvraag. ROG-plus wil daarmee de mogelijkheden van inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving vergroten.

Om de zoveel jaar worden zorgaanbieders uitgenodigd om te reageren op nieuwe aanbestedingen voor zorg en hulp in de huishouding. Verantwoordelijk voor die zorg, de zorgcontracten en het toewijzen ervan, is ROG-plus. Formeel voert de organisatie, kantoorhoudend in Maassluis, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Afgelopen woensdag publiceerde ROG-plus aanbestedingsdocumenten op Tender Ned voor de nieuwe contracten voor huishoudelijke zorg en begeleiding/ondersteuning op maat. ROG-plus gaf deze contracten de titels 'Schoon en leefbaar huis' en 'Meedoen in de stad' mee.

"Voorafgaand aan deze publicatie is er uitgebreid overleg gevoerd over de gewenste koers met cliënten, mantelzorgers, (potentiële) aanbieders, raadsleden van de MVS-gemeenten, het bestuur van ROG-plus en ketenpartners’’, aldus een woordvoerder van ROG-plus. "Hierdoor heeft ROG-plus inzicht gekregen in wat er nóg beter kan voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam."

Dat roept de vraag op of de hulpvraag van inwoners en cliënten tot nu toe niet centraal stond. Het persbericht van ROG-plus waarin de aanbesteding wordt aangekondigd, geeft hierover geen uitsluitsel. Wel suggereert het dat begeleiding op maat en huishoudelijke zorg sterk verbeteren.

Klanten zelf spreken zich in de regel uit tegen verandering van zorgaanbieder en ‘andere gezichten’. Dat was in eerdere jaren nogal eens het geval, als een nieuwe aanbieder van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg de aanbesteding won. Een dergelijke nieuwe aanbieder neemt wel vaak personeel over van de eerder aanbieder, maar klanten kregen dan vaker niet dan wel dezelfde hulp. Bovendien konden of wilden niet alle personeelsleden de overstap naar de nieuwe werkgever maken, ook al omdat ze minder betaald kregen. Een andere minpunt van een aanbestedingstraject, zo leert de recente geschiedenis is ook dat de huidige hulpen en begeleiders een tijd in onzekerheid verkeren over het behoud van hun werk.

De huidige contracten 'Hulp bij het huishouden' en Begeleiding, waaronder meerdere maatwerkvoorzieningen vallen, lopen af op 31 december. Aanbieders kunnen zich inschrijven op (een deel van) de contracten tot 15 juli.


Gerelateerd