Schiedam tegen uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport

27-01-2016 Home Redactie

SCHIEDAM – Het college van burgemeesters en wethouders van Schiedam maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Volgens het college is de, in het bestemmingsplan, opgenomen wijzigingsbevoegdheid voorbarig en moet het Luchthavenbesluit worden afgewacht.

Met de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan wordt het mogelijk om te beginnen met de door RTHA gewenste uitbreiding van kantoren en bedrijfsruimte. Maar volgens het college kunnen ontwikkelingen op de grond niet los gezien worden van ontwikkelingen in de lucht.

Groei naar 2,5 miljoen
Het college verwijst hierbij naar het Masterplan RTHA 2023 waarvan het bestemmingsplan een uitwerking is. In het ontwikkelingskader van het plan wordt gesproken over de ambities om de positie in de luchtvaart en de positie van de mainport te versterken: ontwikkelingen die samenhangen met een groei van 1,5 naar 2,5 miljoen passagiers per jaar.

Die groei vereist echter een nieuw Luchthavenbesluit van minister Schultz en dan pas is een nieuw bestemmingsplan met veel nieuwbouw van kantoren en bedrijfsgebouwen interessant. Het college ziet graag een onderbouwing tegemoet of het vastgoedprogramma daadwerkelijk noodzakelijk is voor het aantal toegestane passagiers binnen het huidige Luchthavenbesluit.

Daarnaast is het onduidelijk of de te bouwen kantoren luchthavengerelateerd zijn en moet vastgelegd worden in duidelijke bewoordingen wat hier wel en niet onder valt. Zoals in de regels is opgenomen mag 17.500m2 van de in totaal 40.604m2 voor luchthavengebonden activiteiten zijn en is nieuwbouw alleen toegestaan indien het voor luchthavengerelateerd werk is .

 

 

 

 

 Gerelateerd