Aanleg Marker Wadden: vervuilde Schiedamse grond gebruikt

30-11-2021 Nieuws Redactie

Een klein deel kwam van de zeesluizen uit Schiedam: zevenduizend kubieke meter; foto: stock


SCHIEDAM - Een klein gedeelte vervuilde grond uit onder meer Schiedam is gebruikt bij de aanleg van natuureilanden Marker Wadden in het Markermeer. Dat meldt Natuurmonumenten vandaag na onderzoek.

Bij het grootste deel van de vierenhalf miljoen kubieke meter slib, klei en zand die werd gebruikt voor het realiseren van de natuureilanden ging het wel goed. Dat werd opgespoten uit het Markermeer. Maar: een klein deel kwam van de zeesluizen uit Schiedam (zevenduizend kubieke meter) en IJmuiden (veertienduizend kubieke meter).

Dit is 'matig verontreinigde grond' die geen schade toebrengt aan mens en natuur. Matig verontreinigde grond mag onder bepaalde voorwaarden weer worden hergebruikt. Bij de grond die in het Markermeer is gekomen, is aan deze voorwaarden voldaan, zegt Natuurmonumenten.

Sinds vier jaar controleert Natuurmonumenten waar grond die aangevoerd wordt, vandaan komt. De vervuilde grond werd daarvoor gestort: in 2016. De vervuilde grond kwam deze maand in beeld, door een onderzoek van een natuurliefhebster. Zij zag de stukken in die gaan over de realisatie van de natuureilanden. 

Natuurmonumenten is gaat de verontreinigde grond niet weghalen, omdat het veilig zou liggen.Gerelateerd