Betere privacybescherming kinderen met taxivervoer

05-11-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Bij de komende aanbesteding van leerlingenvervoer zal het gemeentebestuur erop toezien dat taxibedrijven geen gegevens krijgen die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen.

Onlangs bleek dat dergelijke gegevens wel openbaar waren geworden via Tenderned, het online marktplein voor overheidsaanbestedingen. Het AOV en Leefbaar Schiedam hadden er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. Het college laat nu weten dat het in totaal ging om 159 personen van wie adressen van herkomst en bestemming bekend werden als gevolg van een datalek.

De gemeente Schiedam heeft nu een kleine drie jaar een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke organisatie. Hij adviseert over privacy en controleert hierop. Op vrijdag 22 september kreeg de FG een melding van zijn Vlaardingse collega dat er mogelijk een datalek was. Het college informeerde de gemeenteraad op dinsdag 3 oktober. De fracties van AOV en Leefbaar Schiedam klommen in de pen en het college antwoordt daar nu op. Er is snel gehandeld, want reeds op maandag 25 september werden de gegevens door Tenderned verwijderd. Er is samen met Vlaardingen en Maassluis een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een definitieve oplossing is er niet, volgens het college. Dat zou een illusie zijn. Datalekken kunnen niet uitgeband worden. “Net als op tal van andere gebieden kunnen menselijke fouten niet uitgesloten worden.”

“Bij inkooptrajecten en aanbestedingen waarbij persoonsgegevens in het spel zijn, zijn procedures opgenomen om de privacy te waarborgen. De functionaris gegevensbescherming is hierbij aangesloten en dat is goed georganiseerd. De raad wordt hier niet afzonderlijk over geïnformeerd.”

Toen het datalek bekend werd, heeft het college de ouders van de betrokken leerlingen geïnformeerd over de situatie.Gerelateerd