Burgemeester Lamers mag zes jaar door

16-11-2018 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers gaat zes jaar door. Hij is 'bij koninklijk besluit' herbenoemd per 4 december. "Hiermee gaat de heer Lamers zijn tweede ambtsperiode in voor de duur van zes jaar", zo meldt de gemeente Schiedam.

Lamers: “Ik ben blij dat mij opnieuw het vertrouwen is gegeven om als burgemeester in Schiedam te werken. Het is de afgelopen periode gelukt om de rust terug te brengen en de bestuurlijke verhoudingen te verbeteren. Integriteit en vertrouwen van de inwoners zijn daarbij uitgangspunt voor wat ik doe. Als stad staan we er goed voor. De komende periode wil ik dan ook inzetten op het versterken van de relatie met onze inwoners en op een steviger profiel van Schiedam in en buiten de regio.”

De gemeenteraad van Schiedam besloot op 30 januari dit jaar Lamers voor te dragen voor herbenoeming. Aan deze voordracht lag een advies van de 'Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester' ten grondslag.Gerelateerd