Gemeente en Dierenbescherming eens over stoppen asiel

29-03-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De Dierenbescherming heeft geen behoefte aan een vervangende locatie voor de Hargahoeve. Dat stelt B&W in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente en de Dierenbescherming vonden elkaar in afspraken over het staken van de opvang van dieren op de Hargahoeve, gelegen dicht bij het ziekenhuis, daar waar Hargalaan en Sportlaan elkaar treffen. 'In goed overleg' zijn afspraken gemaakt over de beëindiging en afwikkeling van het huurcontract van de hoeve. "Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die op 26 maart 2019 door het college is  bekrachtigd." De vaststellingsovereenkomst omvat onder meer de betaling van een schadeloosstelling aan de Dierenbescherming op grond van de onteigeningswet. De Dierenbescherming ziet af van een beroep tegen het bestemmingsplan Park Harga.

De gemeente wilde af van de Hargahoeve omdat deze 'en de daarbij behorende geluidsoverlastcirkels' de woningbouw op Harga in de weg staat.

De Dierenbescherming heeft aangegeven, zo schrijft het college, 'geen behoefte te hebben aan een nieuwe opvanglocatie in de gemeente Schiedam'. "Door een professionaliseringssiag binnen de organisatie wordt een nieuwe visie ontwikkeld op de opvang van dieren in de regio." De Hargahoeve kreeg de laatste jaren minder dieren op te vangen en denkt nu voor de regio te kunnen volstaan met een nieuwe dierenopvang waarover het in gesprek is met Rotterdam. Er zijn minder zwerfdieren, onder meer vanwege invoering van een chipplicht voor honden en het inzetten van internet bij het terugvinden van weggelopen dieren. "Tussen 2015 en 2017 is het aantal zwerfhonden in de Hargahoeve bijvoorbeeld meer dan gehalveerd. De verwachting is dat deze trend zich doorzet."

Momenteel heeft de Dierenbescherming in de regio voldoende capaciteit 'om de opvang van Schiedamse zwerfdieren te garanderen', aldus B&W. "De gemeente Schiedam zal hiermee haar wettelijke taak (voor de opvang van zwerfdieren -red.) naar behoren uitvoeren."

De Dierenbescherming zal de huurovereenkomst met de bewoonster van de dienstwoning bij het asiel opzeggen. Na het vertrek van de bewoonster en de Dierenbescherming
worden de woning en de schuur, beide gemeentelijk monument, verkocht, zo kondigt het college aan.Gerelateerd