Gereguleerd parkeren in zuidelijk stadsdeel

28-04-2021 Nieuws Kor Kegel

In de winkelstraten komt de mogelijkheid van kortparkeren


SCHIEDAM – Het proces voor de herinvoering van gereguleerd parkeren in het zuidelijk stadsdeel is in volle gang. Dat is vandaag bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders. Met het zuidelijk stadsdeel wordt niet alleen Schiedam-Zuid bedoeld, maar half Schiedam, namelijk het deel van de stad ten zuiden van de A20.  

Schiedammers zijn altijd gewend om te spreken over het Schiedam beneden de spoorlijn, maar er is meer dan een subtiel verschil. Onder de A20, dat omvat ook het wijkje Bijdorp en de nieuwe woonwijk in het gekrompen Hargapark.  

In de Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ die op dinsdag 3 november door de gemeenteraad werd vastgesteld, werd al aangekondigd dat er in het hele zuidelijke stadsdeel gereguleerd parkeren wordt ingevoerd – met ingang van 2022. Er is te weinig ruimte om parkeerproblemen op te lossen met meer parkeerplaatsen. Omdat de parkeerdruk en de oorzaak van de parkeerproblemen per wijk verschillen, zullen er zones worden ingevoerd met verschillende parkeertijden en aangepaste tarieven voor vergunningen. Verder zal in winkelstraten kortparkeren mogelijk worden.  

Er zullen verschillende mogelijkheden worden uitgewerkt, waarna bewoners en bedrijven de gelegenheid krijgen om hierop te reageren. In het uitvoeringsprogramma Parkeren 2017-2020 schreef het college dat parkeren een onderwerp is dat vele perspectieven en belangen raakt. In het tweede kwartaal van dit jaar komt er een nieuw uitvoeringsprogramma. Dat had er eigenlijk in het eerste kwartaal al moeten zijn, maar er is extra tijd nodig om een financiële afweging te maken voor de Zomernota 2022. Het college kondigt een ‘integraal en dynamisch’ programma aan met een overzicht van alle maatregelen en bijbehorende bedragen.