Half miljoen nu, acht ton later

26-08-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Een ex-ambtenaar van de gemeente Schiedam eist 1,3 miljoen euro schadevergoeding van onderzoeksbureau Bing. Gisteren diende voor de Utrechtse voorzieningenrechter een kort geding waarin een voorschot op deze claim van een half miljoen euro werd neergelegd. De zaak is een uitvloeisel van de affaire Verver.

Hans Boet was leidinggevend ambtenaar in Schiedam, formeel clustermanager. Hij vertrok in 2011 bij de gemeente naar aanleiding van het onderzoek van Bing naar het functioneren van burgemeester Wilma Verver. Belangrijke conclusies uit het eindrapport van de onderzoekers waren dat de burgemeester had gezorgd voor een angstcultuur op het stadskantoor en zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik. Ook Boet zou hier een rol in hebben gespeeld.

In een lange zitting van drieënhalf uur in Utrecht bestreed de advocaat van Boet, mr A. van Bemmel dat beeld. Boet zou in het onderzoek worden afgeschilderd als een falende topambtenaar die aan de leiband liep van zijn burgemeester. Dat was volstrekt niet zo, aldus de advocaat. Bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel handelde hij onafhankelijk, terwijl Bing stelt dat hij zich veel gelegen liet liggen aan de kandidaten die Verver naar voren schoof.

Boet eist 1,3 miljoen euro schadevergoeding van Bing, omdat zijn reputatie er aan is en hij geen werk kan vinden. Hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam, maar deze dreigt de uitgekeerde bedragen terug te vorderen, nu is gebleken dat Boet zelf heeft ingestemd met zijn ontslag in Schiedam. Ook de hypotheekverstrekker van Boet zou al opspelen. Voordat in een bodemprocedure over de hele claim wordt beslist, eiste Boet voor de voorzieningenrechter een voorschot van alvast vijf ton.

De advocaat namens Bing, mr. F. Arts, weerlegde ter zitting de kritiek op het onderzoeksbureau. Het onderzoek naar het handelen van Boet was wel degelijk in orde, stukken die Boet inbracht zijn serieus weggenomen. Het was Boet zelf die onprofessioneel optrad in relatie met collega's, aldus Arts. En dat Boet in eerste instantie niet wist van het onderzoek, klopte ook niet. Hij was erover geinformeerd tijdens een vergadering van het managementteam van de gemeente, aldus de advocaat.

Die weerlegde ook de klacht van Boet dat hij als gevolg van het optreden van Bing geen ander werk kan vinden. De sollicitatiebrieven die Boet verstuurde zagen er volgens Arts nu niet bepaald aantrekkelijk uit. Was Boet trouwens wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt? Hij verkeerde langere tijd in de Oekraïne. Het verweer van mr. Van Bemmel was dat Boet daar heeft geprobeerd een handelsvertegenwoordiging op te zetten. Iets wat hij niet tot een goed einde kon brengen. Dus Bing moet nu betalen voor een mislukte onderneming, reageerde Arts.

Voor de rechter diende gisteren ook een tweede zaak: tussen Bing en de gemeente Schiedam. In de opdracht aan Bing had Schiedam toegezegd dat het de kosten zou betalen van mogelijke rechtszaken die konden volgen uit het op te stellen rapport. Vraag is nu of de claim van Boet onder de gevolgen van het rapport zijn te rekenen. Anders gezegd: wie draait er op voor de kosten, mocht Boet door de rechter in het gelijk worden gesteld? Gemeente en onderzoeksbureau schuiven elkaar de hete aardappel toe en willen daarover nu een uitspraak van de rechter.

Mr. G. van der Veen deed daarom in de rechtszaal namens Schiedam ook een duit in het zakje. Hij stelde dat Boet vrijwillig bij de gemeente was vertrokken. Volgens de afspraken die daarbij werden gemaakt, kreeg Boet een bedrag mee van ruim 250.000 euro. Daar hoorde ook een geheimhoudingsclausule bij.

Schiedam en Bing delen dus de mening dat er geen sprake kan zijn van een extra uitkering aan Boet.

 


Gerelateerd