Lamers: niet overdrijven in doorschuiven taken naar LBB

13-11-2018 Nieuws Redactie

Foto: Flashphoto

SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers waarschuwt om niet 'te overdrijven' met de wens om taken door te schuiven naar Toezicht & Handhaving van de gemeente.

"Er is een trend waarbij de gemeentelijke boa's (bijzondere opsporingsambtenaren) taken van politie overnemen", stelde de burgemeester in antwoord op vragen en moties vanuit de raad. Die toonde vanavond tijdens de bespreking van de begroting 2019 veel interesse in het werk van de Lichtblauwe Brigade en de middelen die de dienst daartoe ter beschikking heeft. "Maar laten we niet overdrijven", aldus Lamers. De boa's blijven beperkt in hun mogelijkheden, aldus de burgemeester.

Die reageerde ook op de opmerking dat 'vanwege bezuinigingen bij de politie de boa's dus meer taken' kunnen verrichten. "Er zijn geen bezuinigingen bij de politie", aldus Lamers. Sterker nog, er wordt geïnvesteerd. "De eenheid Rotterdam krijgt 121 mensen extra." En daarnaast gaat er van de honderd miljoen die in Nederland beschikbaar komt voor de bestrijding van ondermijning, elf miljoen naar deze regio.

In plaats van een proef met het toevoegen van pepperspray en een wapenstok aan de uitrusting van de boa's, zoals de fractie LOS in een motie voorstelt, ziet de burgemeester dus meer in het gezamelijk patrouilleren van de ambtenaren van de Lichtblauwe Brigade samen met de politie. In de horeca worden al controles uitgevoerd met 'gemengde teams'. "Die samenwerking vind ik essentiëler." Zo wordt gebruikgemaakt van de lokale kennis van de boa's en het instrumentarium van de politie. Lamers merkte daarbij ook op dat het verstrekken van een wapenstok aan de boa's 'eerder escalerend dan deëscalerend werkt'.

Een verdere verbetering doet zich volgens Lamers volgend jaar voor. "Nu is portofooncontact rechtstreeks tussen politie en lbb niet mogelijk." Volgend jaar volgt een nieuwe aanbesteding van het C2000-systeem, en dan moet het technisch mogelijk worden om wel direct contact te hebben.

"De motie van LOS vind ik veel te ver gaan", aldus Lamers.