Nachtafsluitingen vanwege hitteproeven Ketheltunnel

04-06-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Rijkswaterstaat voert tussen 10 juni en 18 juli in de avond en nacht hitteproeven uit in de Ketheltunnel.

Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van midden 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal tunnels in Nederland, opgeleverd na 2008, in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton.

De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers, zo benadrukt Rijkswaterstaat. "Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid."

"Naast veiligheid, hebben eisen die aan tunnels worden gesteld ook betrekking op de economische waarde. Voor de bereikbaarheid in de regio is het van belang dat een tunnel na een grote brand te herstellen is en binnen afzienbare termijn weer beschikbaar is voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit voor deze vier tunnels nu onvoldoende het geval."

De uitkomsten van de hitteproeven moeten uitmonden in een plan om de tunnel weer aan de eisen te laten voldoen. Dit gebeurt door het aanbrengen van hittewerende platen op het beton. De hitteproeven moeten bijvoorbeeld aantonen hoe dik de platen moeten zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Om de proeven veilig te kunnen doen, is een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 10 juni. De testen vinden plaats in de weken 24, 25, 28 en 29. Het gaat per week om vier
avonden en nachten met werkzaamheden. De Ketheltunnel is dan in beide richtingen afgesloten. De proeven zijn 's nachts om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen; overdag zijn de tunnelbuizen gewoon open.

Er wordt gewerkt, steeds van acht uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends
- in week 24, van 10 tot en met 13 juni
- in week 25: van 17 tot en met 20 juni 
- in week 28: van 8 tot en met 11 juli
- in week 29, van 15 tot en met 18 juli.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit de zuidzijde (Schiedam) omgeleid via knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13. Vanuit de noordzijde (Delft) gebeurt dat via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13. Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van ongeveer tien minuten, aldus Rijkswaterstaat.Gerelateerd