Protestvluchten tegen Blankenburgtunnel

17-09-2018 Nieuws Kor Kegel

Een van de vliegtuigjes boven de feestelijke plechtigheid

VLAARDINGEN – Tegenstanders van de Blankenburgtunnel hebben maandag geprotesteerd tegen de aanleg van de A24. Twee vliegtuigjes met spandoeken vlogen boven Het Scheur ter hoogte van restaurant Oeverbos Lickebaert, waar minister Cora van Nieuwenhuizen het officiële startsein voor de A24 gaf. Terwijl ze naar de graafmachine liep voor het storten van zand, cirkelden schuin boven de aanwezigen twee vliegtuigjes. Op het ene spandoek stond: ‘Midden-Delfland huilt’. Op het andere spandoek stond: ‘Tunnelvisie: zinloos asfalt’.  

Terwijl Rozenburg en het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven dolblij zijn dat de rijksoverheid de bouw van de Blankenburgverbinding heeft doorgezet, zijn er vooral in Vlaardingen en ook wel in Maassluis en Midden-Delfland tegenstanders van de tunnel onder Het Scheur. De nieuwe rijksweg verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Maar liefhebbers van de rust en ruimte in Midden-Delfland, waartoe de Zuidbuurt behoort, zijn tegen de aanleg van de zesbaanssnelweg door de Zuidbuurt.  

De tegenstanders waren zwaar teleurgesteld dat de Raad van State woensdag 18 juli hun bezwaren terzijde schoof. “Een doffe dreun”, was de reactie van Koos Karssen, oud-burgemeester van Maasluis en voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. Deze vereniging heeft zich samen met de Milieu- en Natuurfederatie Zuid-Holland, bewonersorganisaties en Natuurmonumenten lang verzet tegen de A24. Het zuidelijke deel van Midden-Delfland gaat volgens de organisaties  kapot, terwijl het gebied in het meest verstedelijkte deel van de Randstad de groene long is van twee miljoen mensen en juist aan recreatieve waarden wint. De tegenstanders vinden dat natuur, landschap en recreatieve kwaliteiten van de Zuidbuurt en dus Midden-Delfland ernstig worden aangetast en dat de weg schadelijk is voor de leefbaarheid en gezondheid van tienduizenden omwonenden.  

Betrokken bewoners hebben daarom geld ingezameld om de protestvluchten schuin boven het bouwterrein in het Oeverbos Lickebaert mogelijk te maken. Het baarde opzien. Tegelijk viel het op dat dat de enige negatieve geluiden waren op de zonnige en feestelijk verlopen plechtigheid. Ter plekke waren er geen demonstraties.