Regenwater hoort niet in 't riool thuis

06-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Edzo Ebbens wil de regenton in ere herstellen

SCHIEDAM – Scheiding van schoon water en vuil water, dat zou een aanzienlijke besparing opleveren van de rioolwaterzuivering. Want als het regenwater in de riolering terecht komt, raakt het vervuild en moet de afvalwaterzuivering van De Groote Lucht ontzettend veel meer water verwerken.  

Natuurlijk, Edzo Ebbens weet ook wel dat het onvermijdelijk is dat het regenwater op allerlei manieren in het riool komt. Maar de Schiedammer pleit voor de meest inventieve manieren om regenwater anders op te vangen en te gebruiken. Hij noemt het voorbeeld in Kethel-Oost, waar tijdens de ophoging van de straten een apart regenwaterriool is aangelegd. Dat regenwater hoeft dus niet naar De Groote Lucht in Vlaardingen, maar kan geloosd worden op het oppervlaktewater of gebruikt worden voor besproeiing van plantsoenen en sportvelden.  

Het water van de daken in Kethel-Oost komt echter nog wel het vuilwaterriool in en dat belast de waterzuivering, zegt Edzo Ebbens. Bovendien zijn de straten opgehoogd met piepschuim en dat verhindert dat het regenwater snel wegzakt in de bodem. De gemalen moeten daarom extra pompen. Ook zijn er akelige gevolgen, omdat bij fikse regenval de toiletten in de huizen dreigen te overstromen, zegt Edzo Ebbens.  

De Schiedammer staat als lijstduwer op de lijst van de Algemene Waterschapspartij (AWP) voor de verkiezingen op woensdag 20 maart van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een van de regionale speerpunten is: ‘Regenwater is geen afvalwater en hoort niet in het riool’. 
“Dus ook niet in Schiedam”, zegt hij. “In de toekomst zullen we vaker dan voorheen te maken hebben met zware regenbuien. Bij de huidige situatie van regenwaterafvoer verdwijnt het overgrote merendeel in het riool. Dat maakt het zuiveren van afvalwater duurder en het geeft overlast als het riool niet al het hemelwater kan verwerken. Dan hebben veel huizen waterschade.”  

De AWP Delfland vindt dat alle beetjes helpen om de wateroverlast tegen te gaan en om de druk op De Groote Lucht te verminderen. Aparte leidingen voor regenwater zijn een uitkomst, maar ook de vroeger zo traditionele regenton. Als alle bewoners met een tuin de regenpijp op een regenton zouden laten uitkomen, hebben ze in droge periodes gratis water achter de hand om de tuin mee te besproeien. Ook pleit de AWP voor ontstening van tuinen en straten. Minder straatstenen en meer plantsoen, dat zorgt dat regenwater makkelijker wegstroomt. Edzo Ebbens: “Het hoogheemraadschap en de gemeenten kunnen de bewoners hierbij actief ondersteunen.”  

Het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd in Delft, is de organisatie die in dit deel van Zuid-Holland zorgt voor veiligheid tegen overstroming, beperking van wateroverlast na zware regenbuien en reiniging van afvalwater. Ook zorgt Delfland voor schoon water in sloten, kanalen en plassen voor natuur en recreatie. 
Het bestuur van het waterschap is deels samengesteld uit vertegenwoordigers van eigenaren van grond, bebouwing en natuurterreinen en deels uit politieke partijen waarop gestemd kan worden voor vertegenwoordiging in het bestuur van het waterschap. De AWP heeft drie Schiedammers op de kandidatenlijst: Anne van Hagen-van Rooijen, Coline Lugassy en Edzo Ebbens. Ze vinden dat de taken van het waterschap deskundig, evenwichtig en met zo weinig mogelijk kosten voor de burgers moeten worden uitgevoerd, zonder belemmering door andere politieke doelstellingen.