SOBO gaat terug naar de basis van ondersteuning wijkbewoners

19-10-2018 Nieuws Kor Kegel

SOBO-voorzitter Yorick Haan treedt binnenkort ook af

SCHIEDAM – Het Schiedams Overleg BewonersOrganisaties (SOBO) gaat reorganiseren. Het bestuur wordt een voorzittersoverleg met in principe de voorzitters van alle aangesloten bewonersverenigingen in Schiedam. Voor de drie beroepskrachten aan de Singel 85 wordt een aparte stichting opgericht, Ondersteuning BewonersOrganisaties Schiedam (OBOS), maar de voorzitters sturen de bewonersondersteuners aan.

Dat verklaart bestuurslid Albert Bons in reactie op de vraag of het SOBO zichzelf opheft. Dat gerucht gaat namelijk door Schiedam, naar aanleiding van het vertrek van bestuursleden. “Van opheffen is geen sprake”, zegt Bons, “maar we gaan het anders inrichten. Eigenlijk keren we terug naar de basis van de belangenbehartiging van de wijkbewoners.”

Het SOBO blijft zich richten op alle thema’s die de Schiedammers aangaan, zoals daar zijn verkeersontwikkelingen (ook in de lucht), leefbaarheid, woningbouw, voorzieningen en samenleving. Maar met huurzaken houdt het SOBO zich niet meer bezig sinds woningcorporatie Woonplus een eigen huurdersorganisatie oprichtte, HOW geheten. 
Wel kunnen huurders met individuele klachten nog bij het SOBO terecht, evenals huurders van andere vastgoedeigenaren dan Woonplus.  

Maandag gaf Tjalling de Boer aan als secretaris te stoppen. Volgens SOBO-voorzitter Yorick Haan is dat om gezondheidsredenen, niet om inhoudelijke. Eerder al was penningmeester Ton de Jong vertrokken. En zelf stopt Yorick Haan er binnenkort ook mee. Hij is ook voorzitter van GroenLinks Schiedam geworden en die functies zijn moeilijk verenigbaar. "Ik stop met het SOBO omdat ik dat zelf wil’’, zegt Haan. Het meest waarschijnlijke moment van aftreden is als de reorganisatie is geëffectueerd, per 1 januari 2019.  

De nieuwe constructie van het SOBO lijkt nog het meest op de begintijd van de stedelijke samenwerking in de bewonersondersteuning en samenlevingsopbouw. In de jaren tachtig was er het Schiedams Werkgeversinstituut met afgevaardigden van de bewonersverenigingen van de oude wijken. Zij stuurden formeel de opbouwwerkers en (bouwtechnische) bewonersdeskundigen aan, maar in de praktijk had elke bewonersvereniging eigen professionele ondersteuning om het stadsvernieuwingsproces i goede banen te leiden. 
Het instituut maakte eind jaren tachtig plaats voor het Instituut Ondersteuning Bewoners in de Stadsvernieuwingsgebieden (IOBS). Dit had een kantoor aan de Parkweg en de neiging ontstond om de opbouwwerkers en bewonersdeskundigen van hieruit centraal aan te sturen, met verminderde invloed van de bewonersverenigingen.