Stadsconferentie tjokvol positieve ervaringen met elkaar accepteren

17-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Refik Malkoc nam twee jaar geleden het initiatief

SCHIEDAM – Wie gewoon van mensen houdt, ongeacht het kleurtje dat ze hebben, hun seksuele voorkeur, hun leeftijd, hun geloof – kortom, wie andere mensen kan zien als net zo waardevol voor de samen-leving, die heeft beslist een reden om donderdag 20 juni in de agenda te zetten.  

Die dag vindt er vanaf half zes een stadsconferentie plaats in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg, waar prachtige voorbeelden ter sprake komen over positieve ervaringen met diversiteit. De conferentie staat opzettelijk en doelbewust in het teken van wederzijdse acceptatie – zonder te benadrukken dat een fijne en plezierige omgang met elkaar hét medicijn is tegen haat en agressie.  

De deelnemers aan de conferentie zullen sleutelfiguren uit de stad Schiedam zijn. Zij komen uit het netwerk van gemeenteambtenaren en –raadsleden, maar ook uit andere circuits dan die bij de gemeente bekend zijn. Het streven is om zo veel mogelijk verschillende Schiedammers met uiteenlopende ideeën en ervaringen aan tafel te krijgen, maar de dialoog is er helemaal op gericht om positieve ervaringen uit te wisselen waar alle Schiedammers wat aan hebben om van diversiteit te leren en te vernieuwen.

De conferentie zal geslaagd zijn als ze leidt tot concrete acties om wederzijds begrip onder alle Schiedammers te stimuleren. Er zullen in het Wennekerpand tafels staan, waaraan groepjes van telkens acht personen hun bevindingen met diversiteit uitwisselen. De thematafels gaan onder meer over onderwijs, werk, vrijetijd, verenigingsleven, buitenruimte, uitgaansleven, winkelen en zorg. Elke tafel moet actieplannen opleveren om de samenleving vooruit te helpen. Als het even kan, worden die initiatieven ‘geborgd’ in het diversiteitsbeleid. Schiedam wil een inclusieve samenleving zijn.  

De stadsconferentie vloeit voort uit een door een grote meerderheid van de gemeenteraad op dinsdag 7 november 2017 aangenomen motie, ‘Diversiteit als rijkdom’, ingediend door Refik Malkoꞔ. Alleen het AOV, Leefbaar Schiedam en Gemeente Belangen Schiedam stemden tegen. De motie sprak over een conferentie in de stijl van I’ve got the power. Over de opzet van de conferentie heeft De Kleine Ambassade advies uitgebracht.