Vuurwerkvrije zone rond OV en verpleeghuizen

13-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Geen vuurwerk afsteken in de omgeving van verpleeghuizen!

SCHIEDAM – De vuurwerkvrije zones komen ditmaal rond verpleeghuizen, OV-stations en kinderboerderijen. Het betekent een forse vermindering van het aantal vuurwerkvrije zones ten opzichte van vorig jaar. In september al constateerde de gemeenteraad dat het aantal zones te groot was en te groot in oppervlak. Dat maakt de naleving moeilijker.  

Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten alleen gebieden aan te wijzen waar kwetsbare panden, personen en dieren aanwezig zijn. Dat houdt in dat terreinen met speeltoestellen en gebieden rondom seniorenfiats niet meer aangewezen worden. Wel worden gebieden rondom station Schiedam-Centrum en de metrostations aangewezen, alsmede de zorginstellingen met verpleging: DrieMaasStede, Harg-Spaland, Schiewaegh, Frankeland, Jacobs Gasthuis, de GGZ-instellingen De Stadhouder en François HaverSchmidt, het Franciscus Vlietland Ziekenhuis alsmede winkelcentrum Hof van Spaland en een groot deel van het Prinses Beatrixpark rond de kinderboerderij. 
Speeltuinen en andere terreinen met speeltoestellen worden met hekken afgeschermd. De gemeente laat kunstgrasvelden instrooien met zand.  

Deze aanpak ter bestrijding van vuurwerkoverlast is overal in het wijkoverleg besproken. “Het voorstel heeft overal op steun kunnen rekenen”, laat het college van B & W weten. “De gemeente heeft ook een breed gedragen waardering mogen ontvangen voor alle inzet die wij plegen om de overlast tot een minimum te beperken.”  

Eind augustus lag een ander voornemen om tafel, namelijk op alleen plekken aan te wijze waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zou echter een te lange lijst van locaties opleveren en dus minder duidelijkheid geven.