Zeven moties DENK ingediend en aangenomen

03-07-2019 Politiek Redactie

Foto Dogukan Ergin (bron foto campagnevideo van DENK Schiedam)

SCHIEDAM - DENK Schiedam meldt in een persbericht gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad zeven moties te hebben ingediend met onderwerpen zoals veiligheid, duurzaamheid, inclusiviteit, ouderen, studenten en cultuur. De ingediende moties werden aangenomen.

In samenwerking met andere Schiedamse politieke partijen heeft DENK de volgende zeven moties ingediend:
- Breng de behoeften van ouderen in beeld: Het stadsbestuur heeft nog onvoldoende kennis over de brede wensen en behoeften van ouderen om ouder te kunnen worden in Schiedam. Met deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om onderzoek uit te voeren naar de wensen en behoeften van ouderen in Schiedam.
- Onderzoek bereik cultuurbeleid: Gemeente Schiedam faciliteert vele culturele initiatieven in de stad. Daarbij valt op dat niet alle groepen worden bereikt. Met deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om onderzoek te doen naar het bereik van haar cultuurbeleid.
- Onderteken charter diversiteit: Gemeente Schiedam spreekt de ambitie uit dat haar ambtenarenapparaat zoveel mogelijk een weerspiegeling dient te zijn van de stad.
- Geen hoog- of laagopgeleid: Taal is een machtig instrument. Nog te vaak zien wij dat taalgebruik segregatie in de hand werkt. Met deze motie wordt het college opgeroepen om in gesprek met het onderwijsveld en de ambtelijke organisatie op zoek te gaan naar alternatieve benamingen waar geen waardeoordeel aan vastzit.
- Studieplekken: Naast de bibliotheek, met beperkte openingstijden, zijn er weinig studieplekken in Schiedam. Er zijn vele signalen uit de stad dat niet iedere student of leerling in Schiedam kan studeren. Velen wijken uit naar bijvoorbeeld Rotterdam waar er sprake is van schaarste aan studieplekken. Met deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om onderzoek te doen naar de behoefte van studieplekken in Schiedam.
- Nieuwe energie voor Groenoord: Dit project is ongetwijfeld een van de meest omvangrijke uitdagingen die Schiedam voor de boeg heeft. Echter wordt er in de huidige berekeningen uitgegaan van dat alle bewoners, inclusief de particuliere woningeigenaren, aansluiten bij het warmtenet. Echter weten we nu al dat niet iedere eigenaar de wens heeft om zich aan te sluiten. Deze motie regelt dat er in de berekeningen worden uitgegaan van dat de helft van particuliere woningeigenaren zich aansluit.
- Veiligheid maak je samen: Uit misdaadcijfers blijkt dat het aantal incidenten in Schiedam aan het afnemen is. Echter geldt dat niet voor het veiligheidsgevoel. Op dat gebied kan er nog veel gedaan worden. In deze motie wordt het college van B&W verzocht om op zoek te gaan naar mogelijkheden om Schiedammers meer inspraak te bieden op inzet vanuit de politie en de lichtblauwe brigade.Gerelateerd