Raad van State: provincie mag komst Decathlon blokkeren

28-10-2020 Winkelen Redactie


SCHIEDAM - De kansen op vestiging van de komst van Decathlon naar Schiedam zijn fors verkleind met de uitspraak van de Raad van State vandaag. Het Haagse rechtscollege bepaalt dat de provincie Zuid-Holland geen ontheffing van de provinciale regels hoeft te verlenen voor vestiging van Decathlon op Harga. Hetzelfde geldt voor een voorgenomen winkel en ervaarcentrum in Den Haag.

"Het is aannemelijk dat de komst van de sportwinkels op de beoogde locaties zal leiden tot het verdwijnen van winkels in het centrum van de steden en daarmee tot een merkbare invloed op leegstand en leefbaarheid in die stadscentra", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De provincie Zuid-Holland hanteert een ‘brancheringsregel’ die nieuwe winkels die inpasbaar zijn binnen stadscentra of in bestaande winkelcentra, alleen daar toestaat. Dit om leegstand in de stadscentra te voorkomen en deze leefbaar te houden. Het provinciebestuur kan daarop een ontheffing verlenen als het weren van de winkels op de bedrijventerreinen geen zinvolle bijdrage levert aan dat doel. Maar omdat er een invloed van de komst van de sportwinkels op de bedrijventerreinen uitgaat op de winkelcentra, 'leveren de besluiten van het provinciebestuur een zinvolle bijdrage aan dat doel en mocht de provincie de benodigde ontheffingen weigeren', aldus de staatsraad.

"Hiermee is de juridische procedure over de sportwinkels mogelijk nog niet helemaal tot een einde gekomen." De provincie greep eerder ook al in bij de bestemmingsplannen van beide gemeenten. Door een ‘reactieve aanwijzing’ blokkeerde de provincie de bestemmingsplannen die de sportwinkels buiten de stadscentra toestond. In maart 2019 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak deze provinciale ‘reactieve aanwijzingen’, omdat ze in strijd waren met de Europese Dienstenrichtlijn. Maar zij bepaalde ook dat die bestemmingsplannen niet in werking zouden treden voordat er duidelijkheid was over de ontheffingen.

"Door de uitspraak van vandaag vervalt de blokkade op de inwerkingtreding van de bestemmingsplannen", aldus de raad. "De gemeentebesturen van Schiedam en Den Haag kunnen delen van de bestemmingsplannen waarop de reactieve aanwijzingen betrekking hebben, nu alsnog bekendmaken en in werking laten treden. Daarmee zouden de sportwinkels planologisch gezien tóch weer zijn toegestaan. Maar het is niet waarschijnlijk dat deze bestemmingsplannen in een juridische procedure dan de eindstreep zullen halen. Vestigingen van Decathlon buiten de stadscentra zijn immers in strijd met regels van de provincie Zuid-Holland, zoals is bepaald in de uitspraak van vandaag."