Bedenkingen Denk bij adressenonderzoek

24-12-2018 Wonen Redactie


SCHIEDAM – De fractie van Denk wil van B&W van Schiedam horen hoe het zogenaamde 'adressenonderzoek' is ingericht. Dat is niet omdat dit gladjes verloopt.

De raadsfractie reageert op een artikel in het AD van 13 december, waarin Schiedammer Fred de Ruiter vertelt hoe hij dit voorjaar uit het huis aan de Johan de Wittsingel werd gezet dat hij al 35 jaar bewoonde. De gemeente meende dat het huis niet door De Ruiter bewoond werd, omdat hij veel in een recreatiewoning in Hoek van Holland verblijft. De Ruiter werd samen met zijn man Bas de Quant uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Hetgeen consequenties had voor de ziektekostenverzekering en AOW.

Denk wil nu weten hoe dit soort onderzoeken naar woonadressen verlopen. Wie doen de onderzoeken, hoeveel zijn het er per jaar, wat is de procedure en hoe wordt bepaald welk adres tegen het licht wordt gehouden? Een belangrijke reden voor de onderzoeken is om te voorkomen dat mensen een Schiedamse sociale huurwoning benutten als puur postadres, terwijl ze feitelijk ergens anders wonen. Hoe vaak is er was er in 2017 en 2018 het vermoeden dat dit het geval was, vraagt Denk. En hoe vaak kwam het voor dat Schiedammers als gevolg van zo'n onderzoek 'uit huis zijn gezet'?

Dat is administratie. Maar een uitschrijving kan forse consequenties hebben, zoals bleek in het geval van De Ruiter. “Het is alsof je ineens niet meer bestaat”, stelde hij. “In hoeverre houdt het college rekening met het feit dat uithuisplaatsing verregaande gevolgen heeft voor de persoon in kwestie”, zo vraagt Denk. Wat zijn de indicatoren om tot uithuisplaatsing over te gaan? Bij wie ligt de bewijslast als het gaat over het al dan niet bewonen van een huis? Is er een norm voor een minimum aan dagen dat iemand in een woning moet verblijven wil het als 'wonen' betiteld worden?

En wat gebeurt er als iemand is uitgeschreven? Is er een vorm van nazorg? Hoe ging het in het geval van De Ruite en De Quant: was dat conform de regels? Of is de gang van zaken rond dit stel reden om beleid aan te passen, zo wil Denk weten. De 'menselijke maat moet altijd voorop staan' aldus de partij, met vier zetels in de raad.Gerelateerd