Gemeente vraagt ruim achttien miljoen euro subsidie voor Schieveste

10-07-2020 Wonen Redactie

Afbeeldingen: artist's impressions van het nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied Schieveste achter het station Schiedam, bron OCS, website https://www.nieuwbouwschieveste.nl/

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft een aanvraag voor een financiële bijdrage bij het Rijk ingediend. Het gaat om 18,05 miljoen euro uit de regeling voor de Woningbouwimpuls. In dit Rijksprogramma is circa één miljard euro beschikbaar voor projecten die op korte termijn zoveel mogelijk duurzaam betaalbare woningen weten te realiseren.

Een besluit van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over de toekenning van de subsidies wordt rond Prinsjesdag 2020 verwacht. 

Het college meent dat er een reële kans voor Schiedam ligt op subsidie. De gevraagde 18,05 miljoen euro zijn bedoeld voor bepaalde zogenaamde ‘bovenplanse’ investeringen. Het gaat onder meer om geluidsmaatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van Schieveste als locatie voor circa drieduizend woningen, waarvan 75 procent betaalbare huur en koop. 

Volgens wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen) wordt Schieveste bij het Rijk goed herkend als voorbeeld van hoogwaardige binnenstedelijke woningbouw op een OV-knooppunt, met alle uitdagingen die dat voor een gemeente met zich meebrengt. “Deze aanvraag voor een bijdrage uit de Woningimpulsgelden biedt Schiedam een kans op een subsidie van 18,05 miljoen euro. Schieveste past door zijn uitstekende (OV-)bereikbaarheid, het grote aandeel betaalbare woningen en het feit dat marktpartijen al ver uitgewerkte plannen hebben aangeboden, geheel in wat het Rijk wil met deze regeling.”

Bij goed bereikbare locaties als Schieveste zijn aldus de gemeente vrijwel altijd extra investeringen nodig, bijvoorbeeld vanwege geluidsmaatregelen of ontsluiting van de buurt. Deze zaken kunnen niet of niet volledig uit de gebiedsontwikkeling zelf worden gefinancierd. Nu het aanbod aan vooral betaalbare woningen in Nederland achterblijft, heeft het Rijk onderkend dat een impuls nodig is. “De regeling voor de Woningbouwimpuls biedt perspectief op Rijksgeld in een tijd waarin we alle mogelijkheden voor extra middelen voor Schiedam moeten mobiliseren”, aldus wethouder Minhas. 

Later dit jaar zal de gemeenteraad zich buigen over de vereiste gemeentelijke bijdrage (zogenoemde co-financiering) van eveneens 18,05 miljoen euro. Dan ligt er van het college een voorstel tot dekking van dit bedrag en is er ook meer zekerheid over de grondopbrengsten van Schieveste, zo meldt de gemeente.Gerelateerd