PlusWonen zal minister De Jonge aanspreken

30-05-2018 Wonen Kor Kegel

Ben de Koning is het helemaal eens met de minister: 'Wij doen het al...'

SCHIEDAM – Als de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, op zoek wil naar nieuwe woonvormen waarbij ouderen meer bij elkaar wonen en efficiënt hulp en zorg krijgen – dan zal hij in Schiedam en Vlaardingen op zijn wenken bediend worden. “Met ons project PlusWonen doen we precies waar de minister voor pleit!” zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep.
 
Hugo de Jonge reageerde onlangs op een pleidooi van de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg voor de terugkeer van de verzorgingshuizen. Van der Burg zei dat in het tv-programma Nieuwsuur. Opmerkelijk, want Van der Burg heeft met zijn partij toegewerkt naar de afbouw van de verzorgingshuizen. Hij zegt echter van mening veranderd te zijn. “Je ziet dat sommige ouderen achter hun voordeur verpieteren. En er is te weinig personeel, zeker in de thuiszorg”, zegt Van der Burg.
Minister De Jonge ziet niets in eerherstel van het traditionele verzorgingshuis, maar hij toont zich wel voorstander van serieuze varianten en initiatieven. “Als mensen thuis veel zorg nodig hebben, zou het makkelijker zijn om dat in een geclusterde vorm aan te bieden”, zegt Hugo de Jonge namens het kabinet-Rutte III.
 
“Daarmee slaat de minister de spijker op zijn kop!” zegt Ben de Koning. “Geclusterde woonvormen met zorg en voorzieningen in de buurt is een van de beste oplossingen voor de problemen in de ouderenzorg van vandaag. Het is in essentie wat wij met PlusWonen doen. De minister heeft helemaal gelijk.”
 
Het project PlusWonen in de Liduinahof in Schiedam en in Vaartland in Vlaardingen maakt het op een efficiënte manier mogelijk om in een complex van zelfstandige wooneenheden de bewoners gepaste zorg en hulp te bieden. Ben de Koning: “Toevallig hebben we het project vorige week uitgebreid naar Groenzicht aan de Laan van Bol’es, naast Harg-Spaland. We hebben nu dus drie complexen die als voorloper voor Nederland kunnen worden beschouwd. In feite betekent het de terugkeer van het verzorgingshuis, maar goedkoper en effectiever.”
 
De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg had overigens nog een reden om te pleiten voor terugkeer van de verzorgingshuizen. Ze zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. “Veel ouderen willen wel verhuizen, maar kunnen dat niet. Zij houden dan een woning bezet die ze zelf als te groot ervaren, terwijl er aan de andere kant grote vraag is naar woningen, met name in de steden”, aldus Van der Burg.

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date