Categorieën

Service

'Deel Oekraïense vluchtelingen krijgt flexwoning aangeboden'

'Deel Oekraïense vluchtelingen krijgt flexwoning aangeboden'
Nieuws

'Deel Oekraïense vluchtelingen krijgt flexwoning aangeboden'

  • Redactie
  • 13-04-2023
  • Nieuws
'Deel Oekraïense vluchtelingen krijgt flexwoning aangeboden'

De Nassau is ondertussen vertrokken; foto's: Bart Bos


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft haar hoop gesteld op Vlaardingen waar het de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne betreft.

Daar wordt hard gebouwd aan een tijdelijk 'dorp' voor Oekraïners waar duizend mensen kunnen wonen, Het complex verrijst op bedrijventerrein De Vergulde Hand, waar ook bijvoorbeeld Stroomopwaarts is gevestigd. Al in mei moeten de eerste bewoners er zich vestigen.

Het is de bedoeling dat Oekraïners die nu nog in Schiedam wonen, daar een woning krijgen aangeboden. Schiedam heeft in afwachting van het neerzetten van de tijdelijke flexwoningen relatief veel vluchtelingen opgevangen.

"In 2022 zijn met de gemeente Vlaardingen afspraken gemaakt over de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in Schiedam voor Vlaardingen", zo schrijft burgemeester Cor Lamers aan de gemeenteraad in een update over de stand van zaken. Dit in afwachting van 'het beschikbaar komen in Vlaardingen van een locatie met flexwoningen waar deze vluchtelingen definitief gehuisvest kunnen worden'. "Naar verwachting komen deze flexwoningen medio juni 2023 beschikbaar en kunnen dan de eerste in Schiedam opgevangen Oekraïense vluchtelingen naar deze woningen in Vlaardingen doorstromen."

De gemeente Vlaardingen meldde vandaag dat als eerste - vanaf mei - Oekraïners die in Vlaardingse opvanglocaties zijn ondergebracht en bij gastgezinnen wonen de sleutel van hun containerwoning in de 'tijdelijke wijk Mrija' (vrede, red) zullen krijgen. "Daarna stromen Oekraïners uit Schiedam en andere gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond in." Na de zomervakantie opent een basisschool in Mrija. Ook komt er een huisarts.

Waar Lamers spreekt van het defintief huisvesten van de vluchtelingen, onderstreept de gemeente Vlaardingen dat het gaat om tijdelijke woningen. "Tot uiterlijk medio 2026 bieden we duizend Oekraïense vluchtelingen in Mrija een plek om te wonen, werken en naar school te gaan."

In de regio worden op dit moment 4.965 vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen, meldt Lamers. In Schiedam gaat het op de peildatum van 1 april om 547 Oekraïense vluchtelingen die ingeschreven staan. 235 van hen verblijven in de gemeentelijke opvang, 312 hebben onderdak gevonden bij particulieren of hebben eigen huisvesting gevonden. Onder de 547 Oekraïense vluchtelingen zijn 88 minderjarigen. "Het overgrote deel volgt onderwijs. Naar schatting is momenteel zo’n vijftig procent van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang aan het werk. Veelal vindt men op eigen initiatief werk."

Begin oktober vorig jaar, toen Lamers zijn vorige informatiebrief opstelde, waren er 454 Oekraïense vluchtelingen in Schiedam geregistreerd.

In Schiedam was er sprake van drie gemeentelijke opvanglocaties: in het rivierschip De Nassau met 67 plaatsen, in François Haverschmidt met nu 188 plaatsen en in een bedrijfspand aan de Admiraal de Ruiterstraat met tien plaatsen. Lamers: "Zoals eerder gemeld, kon het rivierschip De Nassau tot maximaal medio maart van dit jaar gehuurd worden. Langer dan oorspronkelijk gepland. In maart is De Nassau definitief vertrokken in verband met het nieuwe vakantieseizoen. Op korte termijn was er geen vervangend schip beschikbaar. Een deel van de Oekraïense vluchtelingen is naar elders vertrokken of terug naar de Oekraïne en een deel is opgevangen via extra opvangplekken in François Haverschmidt. Een deel is ook opgevangen in een vleugel van het Novotel. Het Novotel is voor een korte periode, tot begin juni, ingezet voor de tijdelijke huisvesting van twintig Oekraïense vluchtelingen. Het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen in het Novotel neemt nu af."

De gemeente heeft met de Argosgroep, eigenaar van François Haverschmidt, een verlening van het huurcontract afgesproken tot eind dit jaar. Het aantal beschikbare plekken is daar nu maximaal bezet; met 188 bewoners leven er nu flink meer mensen dan tot De Nassau nog beschikbaar was. "Mogelijk kan de locatie nog langer beschikbaar blijven", aldus de burgemeester. "Met deze verlenging ben ik blij omdat nu voor langere termijn voor een groot aantal plaatsen zekerheid bestaat." De gemeente betaalt sinds 1 april een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van deze locatie.

De opvanglocatie Admiraal de Ruijterstraat betreft tien opvangplekken. "Dit is een particulier pand van een ondernemer. Ik ben blij dat de opvang opnieuw verlengd kon worden tot 30 juni. Sinds 1 januari wordt ook voor deze locatie huur betaald."

De kosten voor de opvang van de vluchtelingen krijgt Schiedam van het rijk vergoed. De declaratie over de periode maart-december 2022 is inmiddels gehonoreerd, laat Lamers weten. Schiedam krijgt zelfs meer vergoed dan gepland. "Het extra budget wordt ingezet voor de kosten van de Oekraïense vluchtelingen die door Schiedam in François Haverschmidt in 2023 worden opgevangen."

Het Rijk heeft inmiddels de bijdrageregeling, binnen dezelfde voorwaarden, tot 2024 verlengd.

De burgemeester meldt nog een opvallend detail: "In Schiedam hebben 21 éénpersoonshuishoudens een hogere OZB-aanslag ontvangen als gevolg van het in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen. Besloten is deze huishoudens, in lijn met de rijksregeling, voor het verschil te compenseren. Het budget voor de opvang biedt hiervoor voldoende ruimte. Deze huishoudens zullen een dezer dagen door de gemeente hiervoor worden benaderd."