Categorieën

Service

Drevenbuurt is nog niet uit oplossing aardgasvrij

Drevenbuurt is nog niet uit oplossing aardgasvrij
Wonen

Drevenbuurt is nog niet uit oplossing aardgasvrij

  • Redactie
  • 19-10-2023
  • Wonen
Drevenbuurt is nog niet uit oplossing aardgasvrij

De Drevenbuurt in Vlaardingen-Noord; foto: Vlaardingen24


VLAARDINGEN - Waar Schiedam Groenoord heeft aangewezen als eerste wijk die ‘van het gas’ af moet, is in Vlaardingen de keus gevallen op de Drevenbuurt als eerste gasloze wijk van de stad. 

De afgelopen jaren is er naar verluidt intensief gesproken met veel betrokkenen en zo werden plannen gemaakt. Daarna was het de beurt aan de buurtbewoners om hun keuze te maken, iets wat nog niet vaak in Nederland is voorgekomen, als het al niet een primeur is. Het is de bedoeling dat de levering van aardgas in de Drevenbuurt in 2032 stopt.

De afgelopen maanden zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarop bewoners uitgenodigd waren om hun licht op te steken, over een aardgasloos bestaan. Van 9 tot en met 15 oktober mochten huiseigenaren stemmen op de warmteoplossing van hun voorkeur. In de wijk konden hieraan 1350 huishoudens meedoen. Er moesten tenminste vierhonderd huishoudens meedoen om van invloed te zijn op het besluit dat de gemeente gaat nemen. En dan zou het principe van ‘meeste stemmen gelden’ het uitgangspunt zijn voor de te maken keuze.

Deze week bleek dat de vierhonderd huishoudens niet gehaald is, het stemmen stokte bij 365 stuks. Opmerkelijk, want er was op grote schaal campagne gevoerd om aan de stemming mee te doen. 

Het merendeel van de stemmers (63,3 procent) geeft de voorkeur aan aansluiting op een warmtenet. Bewoners konden bij een stem op het warmtenet ook aangeven welke bron voor een warmtenet hun voorkeur heeft. Ruim de helft van hen (52,4 procent) koos hierbij voor restwarmte (via Warmtelinq).

“Anders dan in veel andere gemeenten het geval is, heeft de gemeente Vlaardingen bewoners van de Drevenbuurt de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op de toekomstige collectieve warmtevoorziening in hun wijk”, aldus het persbericht over de stemming. De inspraak bestond behalve uit de stemweek onder meer uit zeven bewonersavonden. 

Afspraak was dat als de stemming op genoeg deelname kon bogen, de collectieve oplossing met de meeste stemmen automatisch zou worden opgenomen in het Wijkuitvoeringsplan en uitgewerkt in een aanbod aan bewoners. Was er niet voldoende deelname, dan zou B&W de knoop doorhakken. Dat gaat nu dus gebeuren. “Dit gebeurt mede op basis van het advies van onderzoeksbureau Impuls advies, dat onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van mogelijke collectieve warmteoplossingen”, aldus wethouder Energietransitie Koen Kegel. “We houden hierbij ook rekening met de uitkomst van de stemweek en de feedback, die wij tijdens de vele bewonersavonden hebben gekregen.”

Wat de uitkomst van dit collegebesluit straks ook wordt, een lokaal bronnet of een warmtenet; bewoners van de Drevenbuurt zijn niet verplicht tot het gebruikmaken van de collectieve warmtevoorziening. 

De bewoners van de Drevenbuurt zullen naar verwachting in de loop van volgend jaar hun uitgewerkte aanbod ontvangen. “Pas bij ontvangst van dit aanbod beslissen de bewoners van de Drevenbuurt of zij met hun woning aangesloten willen worden op de collectieve warmtevoorziening”, aldus Kegel. “Het staat iedereen hierbij vrij om niet in te gaan op dit collectieve aanbod, maar op individuele wijze van het aardgas af te gaan. Bij de uitwerking van het collectieve aanbod staat voor de gemeente voorop dat dit voor alle bewoners betaalbaar moet zijn.”

Een warmtenet maakt gebruik van een hoge temperatuur, waardoor in de woningen geen warmtepomp hoeft te staan. Bij een lokaal bronnet is het water dat bij de huizen komt van een koudere temperatuur. In de huizen staat dan een warmtepomp om het huis warm genoeg te maken. Dit systeem is ingrijpender voor de woningen om aan te leggen en energiezuiniger in het gebruik in vergelijking met een warmtenet.

Een deel van de bewoners van de Drevenbuurt heeft zorgen over de overgang van aardgas naar een alternatieve warmteoplossing. Om hier uiting aan te geven is een petitie opgestart, die hier te vinden is. Kegel: “Wij nemen deze signalen uiterst serieus. Om tegemoet te komen aan vragen die nog leven, gaan we dit jaar nog een extra informatieavond organiseren. Tijdens deze avond gaan we deze vragen zo goed mogelijk beantwoorden en gaan we met bewoners in gesprek over mogelijke zorgen, die zij nog hebben.” Pas na deze avond neemt het college een besluit over de keuze voor ofwel een lokaal bronnet ofwel een warmtenet.

Volledige stemuitslag:
Aantal uitgebrachte stemmen: 365
Voorkeur voor lokaal bronnet: 134 (36,7%)
Voorkeur voor warmtenet: 231 (63,3%)

Bewoners die hebben gestemd op een warmtenet, konden tevens aangeven welke warmtebron hun voorkeur heeft:
WarmtelinQ: 121 (52,4%)
Geothermie: 20 (8,7%)
Aquathermie: 48 (20,8%)
Geen voorkeur: 42 (18,2%)

 Geen voorkeur: 42 (18,2%)