Categorieën

Service

Groen Links: 'twee voorstellen' is niet 'raad betrekken'

Groen Links: 'twee voorstellen' is niet 'raad betrekken'
Politiek

Groen Links: 'twee voorstellen' is niet 'raad betrekken'

  • Redactie
  • 06-06-2022
  • Politiek
Groen Links: 'twee voorstellen' is niet 'raad betrekken'

SCHIEDAM - Groen Links Schiedam oefent kritiek uit op de opstelling van informateur Metin Çelik. Die nodigde andere dan de vijf partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw college, uit om inbreng in het proces. 

Yorick Haan, fractievoorzitter, vraagt Çelik retorisch of hij werkelijk vraagt om twee voorstellen per fractie, over zaken die zij de onderhandelende partijen mee willen geven. Haan noemt dat 'niet serieus het gesprek aangaan'. 

Haan: "Ik heb daarom niet twee voorstellen, maar slechts één: betrek de hele raad in de besprekingen vóór er een akkoord gesloten wordt en zorg dat het een coalitieprogramma van de hele raad wordt!"

De Groen Links-voorman haalt in een 'open brief' aan de formateur de woorden aan van Doğukan Ergin van Denk, tijdens de raadsvergadering over het advies van formateur Fahid Minhas. Die zei dat 'expliciet rekening [zal] worden gehouden met het advies van de verkenner om de gehele raad te betrekken bij de formatie, dus ook de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten'.

Wat Haan betreft is twee voorstellen per partij niet een serieus gesprek aangaan en de raad betrekken. "Omdat we niet weten wat er besproken is aan de onderhandelingstafel, is het onmogelijk om uit alle onderwerpen waarvan we vinden dat die in een breedgedragen coalitieakkoord zouden moeten worden opgenomen er twee te destilleren. We weten niet wat er al afgesproken is, we weten niet wat er nog mist of waar er een ons inziens verkeerde afslag wordt gekozen", aldus Haan. Uit de berichten die Çelik over de collegevorming naar buiten heeft gebracht blijkt volgens het Groen Linksraadslid dat 'alle inhoudelijke onderwerpen al besproken zullen zijn vóór er gesproken wordt over de inbreng van de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten'.

"Naar de letter wordt voldaan aan het advies van de verkenner. Niet-onderhandelende partijen worden betrokken. Maar dit is wel erg mager", aldus Haan. "Dit past niet bij wat de fractievoorzitters van Denk en de PvdA (Petra Zwang stelde dat haar fractie het belangrijk vindt - of zelfs een voorwaarde - dat het coalitieprogramma van de gehele raad is, red.) in de raadsvergadering van 6 mei gezegd hebben en het is ook niet in de geest van wat de verkenner adviseerde."

De gang van zaken beneemt Haan de lust om bij te dragen in het proces. "Als dit de manier is waarop de onderhandelende partijen lippendienst bewijzen aan een 'coalitieprogramma van de hele raad' en aan het 'betrekken van de gehele raad bij de formatie', dan is dit een slechte start voor de nieuwe coalitie en het nieuwe college."