Categorieën

Service

In Oost is Rotterdamwet van toepassing op 425 woningen

In Oost is Rotterdamwet van toepassing op 425 woningen
Wonen

In Oost is Rotterdamwet van toepassing op 425 woningen

  • Redactie
  • 24-12-2021
  • Wonen
In Oost is Rotterdamwet van toepassing op 425 woningen

In Oost is deze wet van toepassing op in totaal 425 woningen aan (delen van) de Boerhaavelaan, Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat en het Van 't Hoffplein; foto: Oost Pact Door


SCHIEDAM - De rijksoverheid heeft ingestemd met een vierjarige verlenging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook wel de Rotterdamwet genoemd.

Op grond van deze wet kan de gemeente in bepaalde gebieden extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Wanneer blijkt dat een kandidaat-huurder eerder elders woonoverlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond, kan een huisvestingsvergunning worden geweigerd. In Oost is deze wet van toepassing op in totaal 425 woningen aan (delen van) de Boerhaavelaan, Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat en het Van 't Hoffplein.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om studenten en mensen met een maatschappelijk beroep voorrang te geven bij de toewijzing van een woning. Dit geldt voor 75 woningen aan de Hogenbanweg (huisnummers 49B tot en met 87D). Sinds de invoering van de wet in 2018 is in deze gebieden voor 85 procent van de vrijgekomen huurwoningen voorrang verleend.

Naast de Rotterdamwet zet de gemeente nog een aantal middelen in om meer grip te krijgen op woonoverlast. Zo is er een verhuurdersvergunning ingevoerd waarmee huisjesmelkerij aan banden kan worden gelegd en mogen in bepaalde buurten geen woningen meer worden gesplitst en verkamerd. Met dit laatste wordt ruimte gegeven aan bewoning door gezinnen en wordt overbewoning tegengegaan.