College doet huiswerk Westfrankelandsedijk over

23-10-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Burgemeester & Wethouders gaan 'hun huiswerk opnieuw doen' over de aanleg van het gecombineerde fiets- en voetpad langs de Westfrankelandsedijk.

Alexander van Steenderen, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, stelde aan het eind van een lange avond waarin veel argumenten voor en vooral tegen de aanleg van de - aanzet tot de - Hollandse Baan werden gewisselend, dat het college zich morgen over het project buigt. Ook al betreft het een uitvoeringskwestie waarover de gemeenteraad niet gaat, de conclusies van de vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties na een avond Stadserf waren zo gelijkluidend in hun verwerpen van het voorgestelde plan en de gevolgde gang van zaken, dat hij geen andere weg zag.

De wethouder zag eerder voordelen van een avond 'informatie-uitwisselen' - maar het werd vooral overtuigen. Dit was zoals democratie moest werken. "Als we samen leven, moeten we samen keuzes maken. Om te komen tot die prachtige stad waar zoveel mogelijk mensen zich in herkennen." Het komt volgens hem wel vaker voor dat in de uitvoering van beleid 'afwegingen worden gemaakt' die mensen wakker schudt. "We hebben moeten constateren dat het verhaal niet duidelijk was."

Voor de raadsvergadering morgenavond komt het college met een reactie, aldus Van Steenderen. Gebeurt dat niet, dan zullen er mogelijk verschillende moties door de raad worden voorgesteld, zo kondigden verschillende raadsleden aan. "Maar het zou zo maar kunnen dat we morgenavond geen debat nodig hebben met elkaar", aldus Van Steenderen."Gerelateerd